Ana Sayfa   » COĞRAFYA    » Milli orman   

Milli orman

  


 

Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinde 3 doğa koruma bulunuyordu:

Türyançay Devlet Doğa Koruma Alanı
6 Mayıs 1958’de Ağdam ve Yevlah illerinin arazisinde deniz yüzeyinden 400 - 650 metre yükseklikte oluşturulmuştur. Alanın iklimi ılımlı - sıcak, kışın ise kurudur. Kapsadığı alanın % 73’nü orman oluşturmaktadır, kalan diger alanlar ormansız arazilerdir. 4 çeşit ardıç çalısı bulunmaktadır. Koruda 60 çeşit ağaç ve çalı mevcuttur. Korunun hayvanları sayıca az olsa da, çok çeşitlidir. Burada 24 çeşit memeli, 20 çeşit sürüngen, 112 çeşit kuş, 3 çeşit suda ve karada yaşayabilen hayvan mevcuttur.

Basitçay Devlet Doğa Koruma Alanı
Basitçay Devlet Doğa Koruma Alanı Azerbaycan hükümetinin 4 Temmuz 1974 tarihli kararı ile Zengilan ilçesinde kurulmuştur. Alan Azerbaycan’ın güneybatısında, Zengilan ili arazisinde Basitçay’ın deresinde bulunmaktadır. 
Alanın bulunduğu arazi genel olarak dağlık olup, deniz seviyesinden yüksekliği 600 - 800 metre kadardır. Arazisi kışları kurak geçen ılıman sıcak iklime sahiptir.
Basitçay Devlet Doğa Koruma Alanının 100 hektarını çınar ormanları oluşturmaktadır. Onlar Basitçay’ın ve onun bir kolu olan Şıhauzçay’ın deresinde bulunmaktadır. Burada hem temiz, hem de karışık çınar ormanı yayılmıştır. Karma çınar ormanında ceviz, dağdağan, tut, söğüt, kavak vs. ağaçlar; yemişan, kuşburnu, murdarça, karatikan vs. çalılar bulunmaktadır. Korunun çevresinde ve dahilinde kurt, çakal, tilki, yaban domuzu, porsuk, cüyür, gri tavşan ve çeşitli kemirgenler, memeliler, kekik, turac, güvercin vs. kuşlara da rastlanmaktadır.

Karagöl Devlet Doğa Korusu 
Karagöl Devlet Doğa Korusu 17 Ekim 1987 tarihinde Azerbaycan ve Ermenistan Cumhuriyetlerinin ortaklaşa aldıkları kararla kurulmuştur ve cumhuriyetler arası devlet koruma alanı ilan edilmiştir. Karagöl Devlet Doğa Koruma Alanı Laçin bölgesi ile Gorus bölgesi sınırında deniz seviyesinden 2658 metre yükseklikte bulunuyor.
Bölge kışları kurak geçen soğuk bir iklime sahiptir. Alanda gölü çevreleyen kara kısmı yüksek dağ bölgesine özgü olan alp çimenlerinden ibarettir. Alanda 102 bitki türü ve yarım türü bulunmaktadır. Bunlar 68 tür ve 27 aileden oluşuyor. Esas ender ve endemik bitkiler korunun sınırlarının dışında kalmıştır.
Işıklı Karagöl ve çevresi tarihi Azerbaycan toprağı olmuştur. Fakat günümüzde Ermenistan tarafından işgal edilmesi alanın kaderini olumsuz etkilemektedir.Okundu: 4679