Ana Sayfa   » COĞRAFYA    » Doğal kaynaklar   

Doğal kaynaklar

  Azerbaycan’da en zengin yararlı doğal kaynakları neredeyse Qarabağ bölgesine aittir. Bilindiği üzere genellikle işgal edilmiş topraklarda 155 çeşit faydalı yatakları, özellikle: 5 altın, 6 cıva, 2 bakır, 1 kurşun ve çinko, 19 üzlük taşı, 10 testere taşı, 4 çimento hammaddesi, 13 çeşitli inşaat taşları, 1 soda üretimi için hammadde, 21 pemza ve volkan külü, 10 kil, 9 kum-çakıl, 5 inşaat kumu, 9 alçı, anhidrid ve gec, 1 perlit, 1 obsidan, 3 vermikulit, 14 elvan ve süs taşları (akik, yesem, oniks, jad, pefritoid vs.) 11 tatlı yeraltı su ve 10 maden suyu yatakları bulunmaktadır. Bunlar da cumhuriyetin ekonomik potansiyeli için önem arz etmektedir.
Şuşa ilçesinde Şuşa üzlük taşı, Keçeldağ (Lisokor) kil, Şuşa yeraltı tatlı su, tedavi özelliğine göre ünlü Essentuki suyundan geri kalmayan Şirlan ve Turşsu maden suyu yatakları bulunmaktadır.
Hocalı ili topraklarında Zerinbağ ve Ağçay üzlük taşı, Şuşa kireç taşı, Hocalı kil, Hankendi (Esgeran grubu) kum-çakıl karışımı ve Hankendi yeraltı tatlı su yatakları mevcuttur.

Hocavend bölgesi topraklarında Ediş kabbro üzlük taşı, Hocavend kireç taşı ve yeraltı tatlı su yatakları bulunmaktadır.
Ağdere ilçesinde zengin Kızılbulak altın ve bakır, Mehman kurşun, çinko, Demirli bakır, Canyatak-Gülyatak altın, Ağdere, Şorbulak-I, Şorbulak-II testere taşı ve Ağdere gec, ayrıca da kireç taşı ve alçı yatakları vardır. Ağdere tatlı yeraltı su kaynakları bu bölgede tespit edilmiştir.
Ağdam ilçesinde testere taşı üretimine yararlı olan Şahbulak ehengdaşı yatağı; çimento üretimine yararlı olan Çobandağ ehenk taşı Boyahmedli kil ve Şorbulak kil yatakları; üzlük taşı üretimine yararlı olan Gülablı ehenk taşı yatağı; tuğla üretimine yararlı ola Ağdam kil yatağı; 2 (Haçınçay ve Gargarçay) kum-çakıl karışımı yatağı Ermeniler tarafından işgal edilmiş olan topraklarda kalmıştır.

Okundu: 9045