Ana Sayfa   » ERMENİ GERÇEKLİKLERİ    » Ermeniler hakkında gerçekler   

Ermeniler hakkında gerçekler

  


Ermeni`lerin iç yüzünü yalnız azeriler değil, diğer milletler de zaman-zaman iyi tanımış ve onlara tarihi kıymet vermişler. Ermeni`leri bir toplum gibi bu izlenimler olmadan  tanımak mümkün değildir. 

Tüm Kafkasyalı`lar biliyorlar ki, Ermeniler burada köklü halk gibi mevcut olmamış, Türkiye ve İran mültecileri gibi XIX yüzyılın ilk yarısında gözükmüşler. (V.L. Veliçko Kavkaz, Russkoe delo i mejduplemennıe voprosı, 1954, s.80) 
______________________________________________________________________________________

Lenorman`a göre Ermeniler urartulu ismine haksız sahiblenmişler ve geçmiş  “Büyük Ermenistan” ı haksız kendilerinin ezeli vatanı sayıyolar. (Henrix Raulinson).
______________________________________________________________________________________

Aslında Ermenistan`da yaşayan Azerilerin toprağı tarihsel olarag onların kendi yasal toprağıdır ve onlar bir sahip gibi kendi ermeni “misafirlerine” iyi muamele yapmışlar. Fakat Azerbayca`nın Zengezuru Ermeni`lere, Gazah rayonunun bir kesimi Gürcistan`a verilmiştir. (Odri l. Altstadt) 
______________________________________________________________________________________

Ermeni halkı kendi devletinden çok önce MS V. yüzyılda yoksun kalmıştır. Hem Kafkasya`da değil Mesopotomiya`da (Yuriy Pompeyev, Karabağ kan içinde)
______________________________________________________________________________________

1908 de Kafkasya`da yaşayan 1 milyon 300 bin ermeniden 1 milyonu 1828 den sonra İran ve Türkiye`den Kafkasya`ya getirilenlerdir. (N.İ. Şavrov) 
______________________________________________________________________________________

Ermeniler Kafkasya`da ve dünyada yaranmış durumu kendilerinin “Büyük Ermenistan” iddiasını gerçekleşdirmek için uygun görmüş, Azerbaycan`a karşı yeni toprak iddiaları ileri sürmeye başlamış ve Azerbaycan topraklarında Nahçıvan, Zengezur ve Karabağ şehirlerinde etnik temizlik  ve türk - müslüman katliamı politikası yürütmüşler. (Dj. K. Makkarti. Turki i Armeniya)
______________________________________________________________________________________

İngiltere`nin isteyi üzere 1918 yılında Çar İmparatorluğu`nun yıkıntıları üzerinde kısa bir ömür (2 sene) süren Ermeni Cumhuriyyeti kuruldu. Tüm tarih boyunca mevcutluğu kayda düşülen bir tek bağımsız Ermeni devleti olmuşdur. (Jorj de Malevil. 1915 Ermeni faciası)
______________________________________________________________________________________

Hazar sahili halklar - arnavutlar, kaduslar, mordovlar ve b. sıralarında Ermeni adına rastlamadım. (Dinisi)
______________________________________________________________________________________

Ermeniler işgalci gibi gelmiş ve yerel ahalini esaret altına almışlar. (R. Hovanesyan)
______________________________________________________________________________________

Ermeni köle ve cariyeleri Korinfde, Afrodita cariyeleri ayrıca Hindistan`ın tapınaklarında hizmet eden dini rekkaslar ilk faişelerdi. (F. Engels)
______________________________________________________________________________________

Ermeniler her zaman farklı dine kulluk yapan hükümdarların hükümranlığı altında olmuşlar. Sonucda kendi fikir, niyet ve duygularını gizleyen, kurnaz insanlara dönmüşler. (Aleksandr Düma) 
______________________________________________________________________________________

Ermeni karıları diğer halkların erkeklerinin zorla koyunlarına girmişler. Devletini ve şerefini çoktan yitirmiş ermeni karıları ile yatan İran askerleri, türkler, gürcüler ve dağlılar, belli ki hiçbir adap beklememişler. Bundan dolayı ermenilerin damarlarından her tür kan akıyor. (V. L. Veliçko. Rus şairi)
______________________________________________________________________________________

Ey ermeni! Maymun neslinin temsilcisi, devrimin zayıf fıkrası, nesillerin leşisin. Sen kurşuna dizilmeyi hakediyorsun. Peki ne zaman öleceksin ki, bu ihtilaflar son bulsun? Ne zaman son bulacak yalanların, uydurmaların. Sen ne zaman anlayacaksız ki, Ağrı senin olmayacak? İnan ki, halkının suçlarına göre hep alçak kalacaksın. Biz her zaman o mutluluğa inanacağız ki, sizden ıztırap görmeyeceğiz. Seni ve ahmak halkını adalet ateşinde yakacağız. Ancak bundan sonra barış, iyilik dünyası ermenisiz mevcut olacaktır. O zaman alem mutlu olacak ki, tüm halklar mutlu yaşam sürecek, güneş karanlığı yok edecek. Ermeniler, kaçınılmaz sonunuz yaklaşıyor. Anlayın ki, dünyada sizlere yer yok.  . 
(Dahi rus şairi A.S.Puşkin`in "Kafkasya pritçaları" eserinden (1837) kelimesi kelimesine çeviri)

Ermenilerin kusuru: kötü iş, hırsız, her zaman kaçmayı planlayan, emre itaet etmeyen, vefasız, ikiyüzlü, küfürbaz, kinli, ağasına düşman, hain çıkarlar. (Gabusname)
______________________________________________________________________________________

Bu halk gerek huyuna, gerekse de tabiat bakımından ta eskiden ikiyüzlü ve riyakardır: onlar her zaman romalılara nefret etmekden, parfiyalılara ise kıskançlık yapmaktan az daha ölüyorlar. (Tasit Roma tarihçisi) 
______________________________________________________________________________________

Ermeni geldiyi zaman yeni bela geliyor. (Gürcü ata sözü)
______________________________________________________________________________________

Ermenilerin yoksulluk ve zorluklar çekmesi bende onlara karşı büyük çapta merhamet oyatmasına rağmen, onların haramzadeliyi, kurnazlığı o kadar kötü, alçaklıkları o kadar iğrenc ki, hiçbir zaman onlara bağlanamadım. (Graf de Şole. Fransız seyyahı)
______________________________________________________________________________________

Ermeniler yeryüzünün Ehrimeni insanlığın düşmanıdır. (Sədi Şərazi)
______________________________________________________________________________________

İlk ermeni sülalesinin ağası tarihde olmadı. (Haykazyan Ermeni tarihi, Paris, 1919)
______________________________________________________________________________________

“Başı belalar çekmiş halkın” o zamankı aslında şu anki liderlerin kafalarını da komşu halkların toprakları pahasına “Böyük Ermenistan” kurmak iddiası ermeni olmayan halklara yönelik kin düşmanlık duyguları oluşmuştur. (S.B. İxiilov. Bakü`deki dağ yahudileri Kurumunun başkanı)
______________________________________________________________________________________

1918 mart ayında ermeni ordusu üç gün sadece Bakü`de 17 binden fazla günahsız ahaliyi katletti. Biz Nahçıvan`da, Şamahı`da, Guba`da, Haçmaz`da, Lenkeran`da, Ağsu`da insanların öldürüldüğünü söylemirik. (Aleksandr Hazar sahili bölgenin yepiskopu)
______________________________________________________________________________________

Arnavut`ların bir kısmı Azerbaycan halkının kaynıyıp karışarak islamı kabullenmiş, çok az kısmı da (Şeki ve Dağlık Karabağ`da) göçmen ermenilere karışıb ermenileşmişler. (İ. Petruşevski)
______________________________________________________________________________________

Ermeniler de insan ama onlar evlerinde dört ayakta yürüyürler. (Eski Roma Tarihçisi Petroniy)
______________________________________________________________________________________

Ermeni askerleri savaşdan korkarak ve kalleşlikle kaçar, kendini koruyamayan insanlara, ihtiyarlara, karılara ve çocuklara toplu olarak hücum yaparak cesur ve diğerkam kahramanlardır. (Rus zabiti Tverdoxlebov)
______________________________________________________________________________________

Ermenilerin her tarafa kaçması iyi bir şey mi? Allah onlara güç, hepsine bir olma imkanı sunsun. Fakat dolandırıcılık yapmasınlar, bizi kendimizden almasınlar, bizim namımızı aşağılamasınlar, kendilerini övmesinler ve şereflenmeye gayret etmesinler. Bizim için iyi, kötü biz sizi kabullendik, kardeş gibi sığnak verdik, hiç olmazsa kendi evimizde bize düşman olmayın. Kendi evinde düşman barındırmak yerine, yolda yatan aslanın olsa daha iyi. (İ.G. Çavçavadze. “Emreni uleması ve yarım çığlığı atan taşlar) 
______________________________________________________________________________________

Ermeni halkının tarihi V yüzyılda Ermeni alfabesinin yaranmasından ve Ermeni halkının Avaryar`da kahraman savaşından sonra başlıyor. (Ermeni katalikosu I Vazgen, 16 austos 1964 yılı)
______________________________________________________________________________________

Ermeniler her zaman yaşamlarını sürdürdükleri toprakların kötü sahibi olmuşlar. Kendi komşularını her zaman güçlü komşularına sevgi ile hizmet etmişler. (Gegor Patkanyan)
______________________________________________________________________________________

“Kurnaz ve kan akıtan millet” olan ermeniler fakir, zavallı bir halk gibi dünyaya tanıtılır. (Adolf Hitler)Okundu: 9879