Ana Sayfa   » COĞRAFYA    » Çeşmeler   

Çeşmeler

  Azerbaycanın Karabax bölgesi çeşmelerle zengindir. Laçin ilinde Alican köyünden başlayarak, kuzeybatıda bulunan yan kayaları yararak, ortaya çıkan maqmatik katmanlar boyunca narzan tipli, önemli debiti olan mineral kaynaklar mevcuttur. Bu çeşmeler Turşsu, Kalederesi, Ağanus, Hırmanlar, Tigig, Turş-tigig, Nureddin (büyük debite sahiptir), Nağdalı, Hacıhanlı (Hallanlı, Başlıbel - Kelbecer ilçesinde) narzan tipli sular tedavi edici öneme sahiptir.

Kelbecer’i dünyaca ünlü kılan Yukarı İstisu, Aşağı İstisu, Keşdek, Karasu, Tuthun, Mozçay, Koturlusu gibi çok büyük tedavi balneoloji etkiye sahip maden suyu kaynakları da (genel kullanım rezervleri 3093 m3/gün) işgal edilmiş olan topraklarda bulunmaktadır ve on yılı aşkın bir süredir, yalnız Azerbaycanlılar değil, hatta yakın ve uzak ülkelerden gelen misafirler bile doğanın bu güzel nimetlerinden faydalanmaktan yoksun bırakılmıştır.
Kubadlı ilçesinde 600’den fazla mineral maddelerle zengin, soğuk, şifalı suyu olan doğal pınarlar bulunmaktadır.

Okundu: 5677