Ana Sayfa   » HOCALI KATLİAMI    » XX yüzyılın en korkunç cinayeti   

XX yüzyılın en korkunç cinayeti

  Uluslararası ceza ayrı ayrı devletlerin hak ve  hukukların, dünyanın kabul ettiği insan haklarının kabaca ve kitlesel şekilde  ihlal eden, hukuki içeriği uluslararası huku kanunlarınca belirlenmiş, uluslararası hukuka aykırı davranışlara denilir. Uluslararası hukukta `Uluslararası Ceza` ve `Uluslararası Özellikli Ceza` kategorileri bir-birinden farklı özelliğe sahiptir. 
`Katliam` uluslararası suç kategorisne aittir. Bu cinayeterin ana içeriği II Dünya savaşı sonarsı kurulmuş Uluslararası Askeri  Mahkeme (Nümerg ve  Tokiyo)  Ana Sözleşmelerinde  açıkca gösterilmiştir. 

Hocalı Katliamı`nın Uluslararası Hukuki Sonuçları 
Uluslararası hukuk  katliam cinayeti ile ilgili aşağıdakileri belirlemiştir.
1. Katliamı gerçekleştiren kişilerin  ceza muhakemesi ve cezaya çarptırılması kaçınılmazdır.
2. Bu cinayetin tek uygulayıcıları değil ,katliamı gerçekleştirmeye suikast,  direk ve açık kışkırtma, katliama teşebbüs etmek ve iştirak etmek bile ceza yükümlülüğünün yaranmasına neden oluyor. 
3. Katliamı gerçekleştiren kişçilere karşı uulslararası huku kanunları uygulanmalı.
4. Katliamın gerçekleştirilmesinde  emri uygulayan kişi ceza sorumluluğundan kurtulamaz.  
5. Ülke rehberi katliamın önlenmesi yönünde hiçbir önlem almadığı için suçludur. 
6. katliam cinayetlerine  cezai sorumluluğa çarptırılma süreçleri uygulanmır.
7. Katliam cinayetine göre  kanunun retroaktif  uygulanmasına fırsat sağlanır.
8. katlimı gerçekleştirenler  cezai sorumluluğa çekmek için talep eden devlete teslim edilmeli.
Ermensitan-Azerbaycan , Yukarı Karabağ  savaşı zamanı  gerçekleştirilmiş bir çok cinayetler  onların gerçekleştirilediği devirde  Azerbaycan Cumhuriyeti  Ceza Kanunu`nda uluslararası suç  gibim iafde edilmiştir.  Fakat , bu hiçte bu cinayeti türeden kişilerin cezai sorumluluğunu istisna etmir. Çünkü yukarıda yazılı uulslarası suçlara göre sorumluluğun gerekliliği ile ilgili madde artık Uluslararası  Birlik tarafından kabul edilmiş ve uluslararası  hukukun adet şeklinde faaliyette bulunur. Bu üyzden  azerilere karşı ilişkisinde  gerçekleştirilen cinayetler  dünya tarafından kabul edilmiş huku ilkelerine  uygun  uluslararası suç olarak  tanınmış ve  bu suç işlemlerine göre hiçbir şey suçluları cezai sorumluluktan kurtaramaz.  Bu yüzden de Ermenistan-Azerbaycan, Yukarı Karabağ savaşı zamanı uulslararası suç işlemiş kişilerin talep edilmesi ve  yargılanması için hukuki zemin mevcuttur.
Hocalı Katliamında  uygulanmış  güc hareketleri önceden düşünülmüş şekilde,  milli özelliğine göre  insanların tam ve ya kısmen öldürülmesi amacıyla  gerçekleştirilmiş  uluslarası ve milli hakuka dayanarak  bunun bir katliam olduğunu gösterir. Ermeni işgalcilerinin  vahşilik ve barbarcılık davranışları  dünyanın genosid (katliam) gibi kabul ettikleri Hatın ve Songmi  trajedileriyle aynı seviyede  değerlendirilmeli, insancılığa karşı  yapılan bu cinayetler  gereken cezasını almalıdır. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarihen ermeni milletcilerinin  Azerilere karşı kanlı cinayetler, terör eylemleri, katliamlar gerçkelştirdiklerini, Azerilerin yığınsal şekilde katledildiklerini, kendi topraklarından kovup çıkartıklarını dünya halklarının dikkatine arzetmiştir. O, XX y.y`ın en büyük trajedik olayı olan Hocalı Katliamı`nın  ermeniler  tarafından Azerbaycan`a karşı yürütülen   çirkin siyasetin devamı ve asıl genosit eylemi olduğunu  bildirmiştir.  Ermenilerin Azerbaycan arazisinde Azerilere karşı zaman-zaman korkunç  katlimalar türettiklerini, tarihi sahteleştirip bunu ermeni katliamı şeklinde dünyaya beyan etmeğe çalıştıklarını, bu korkunç olayları gerçeklştiren ermenilerin kendi cinayetlerini uzun süre gizlmiş, ve bunun aksine Azerilerin ermenilere karşı katliam türettiklerini, onları bir halk olarak yok etmeğe çalıştıklarını iddia ettiklerini ifade etmiştir. 
Okundu: 9699