Ana Sayfa   » KARABAĞ`IN TARİHİ    » Tarihi kronoloji   

Tarihi kronoloji

  


Azerbaycan’ın Karabağ bölgesinin tarihi kronolojisi

• Milattan önce IV. yy.da  - Arsakh - Karabağ vilayetinin de dahil olduğu Azerbaycan Albaniya devleti kurulmuştur. 
• VII. Yüzyıl - Karabağ Arap hilafetine dahil edildi. Vilayetin nüfusunun büyük çoğunluğu İslam dinini kabul etti.
• IX. yy. - Karabağ Saciler devletinin sınırları dahilinde olmuştur. 
• XII. yy. - Karabağ Atabeyler devletinin sınırları dahilinde olmuştur. 
• XIV. – XV. Yüzyıllar - Karabağ Karakoyunlu ve Akkoyunlu devletlerinin sınırları dahilinde olmuştur. 
• XVI. – XVIII. Yüzyıllar - Karabağ Safeviler devletinin sınırları dahilinde olmuştur. 
• 1750 - Karabağ Hanlığı kurulurdu. 
• 14 Mayıs 1805 - Karabağ Hanlığı Rusya devletinin himayesini kabul etti. 
• 1823 - İlk resmi sayıma göre, şimdiki Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan 18563 aileden sadece 1559’unu ve ya % 8,4’ünü Ermeni aileleri oluşturmuştur. 
• 1827 - Kafkas Arkeografik Komisyonu kararına göre, Karabağ’ın Dağlık bölümünde yaşayan 12 bin ailenin yalnız 2,5 binini gayrimüslimler oluşturmaktaydı. 
• 1828-1830 - Türkmençay anlaşmasına göre İran’dan 40 bin, Türkiye’den 84 bin Ermeni aktarılarak, Erivan ve Yelizavetpol (şimdiki Gence) kazalarında yerleştirildi. Gence kazasına gönderilenlerin çoğu şimdiki Ağdere bölgesine yerleştirilmiştir. 
• 1832 - Dağlık Karabağ arazisine nüfus aktarması sonucunda Ermenilerin sayısı % 34,8’e ulaşmıştır. 
• 1878 - İngiltere ve Rusya Berlin kongresi sırasında ilk kez “Ermeni meselesi”ni gündeme getirmiştir. 
• 1886 – “Kafkas takvimi” toplusunda (mecmuesinde) Zengezur ilçesinde Azerilerin % 45,7, Ermenilerin % 24,8, diğer milletlerin ise % 29,5’i oluşturduğu kaydedilmiştir. 
• Şubat 1905 - Ermeni terör örgütleri Bakü, Erivan, Zengezur, Karabağ, Nahçıvan ve diğer yerlerde Azerilere karşı toplu katliamlara başlamış, 50 bin kişiden fazla Azerbaycanlı katledilmiştir. 
• Ağustos 1905 - Ermeni çeteleri Şuşanın Azeriler yaşayan mahallelerine saldırıya geçiyor, 100’e kadar Azeri ödürülmüş, 20’ye kadar ev yakılmıştır. 
• Aralık 1905 - Ahmet bey Ağaoğlunun başkanlığı altında “Difai” (Savunma) teşkilatı kurulmuştur. 
• 26 Aralık 1905 - Ağdere ilinin 500 kişilik Umudlu köy sakinleri Ağdama sığınmak için  giderken Avram Hampa’nın çetesi tarafından katl edilir. 
• Temmuz 1906 - Ermeni orduları ikinci kez Şuşa’ya saldırmıştır. 
• 1918 - Erivan guberniyasının 4 mahalında 199 Azerbaycan köyü dağıdılırarak, 135 bin kişi Azerbaycanlı göçe zorlanmıştır. 
• 17 Mart 1918 - Urmiye şehrinde Ermeni teröristleri 10 bin kişiden fazla Azerbaycan Türkünü kaletmiştir. Bu tarihten itibaren bir ay içerisinde Urmiye, Salmas, Hoy, Maku, Şerefhan ve diğer yerlerde 100 binden fazla kişi öldürülmüştür. 
• 18 Mart 1918 - Şamahı kazasının 53 köyünde Ermeniler 8 bin 27 kişi, aynı zamanda 4190 kişi, 2560 kadın, 1277 çocuk öldürmüştür. Bu ayın sonuna kadar öldürülenlerin sayısı 12 bin kişiye ulaşmıştır. 
• 19-31 Mart 1918 - Bakü’de Ermeniler tarafından 18 bin Azeri katl edilmiştir. 
• 1-9 Mayıs 1918 - Guba kazasında 122 köy dağıdılmış, 2800 kişi Azerbaycanlı öldürülmüştür.
• 29 Mayıs 1918 - Azerbaycan parlamentosu (Milli Şura) itilaf devletlerinin sürekli baskılarından sonra Azerbaycan kenti olan Erivan’ın Ermenistan’a verilmesi hakkında karar Kabul etmiştir. 
• 1918 yılının yaz ve sonbahar aylarında - Zengezur kazasında 115 Azerbaycan köyü Ermeniler tarafından dağıdılmış, 7729 Azerbaycanlı öldürülmüştür. 400’e kadar Azerbaycanlı caminin kapıları kapatılarak, diri diri yakılmıştır. 
• 29 Ocak 1919 - Karabağ general gubernatorluğu (valiliği) oluşturuldu. 
• 01 Aralık 1920 - Azerbaycan’ın Zengezur ilçesinin büyük bölümü Moskova yönetiminin kararı ile Ermenistan’a verildi. 
• 07 Temmuz 1923 - Moskova yönetiminin kararı ile Dağlık Karabağ’a özerk vilayet statüsü verildi. 
• 18 Eylül 1923 - Hankendi’nin adı değiştirililerek, “Stepanakert” olarak adlandırıldı. 
• 18 Şubat 1929 - Moskova yönetiminin kararı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ne ait 657 km² arazi Kurdbulak, Hörediz, Oğbun, Elmalı, İtkıran, Sultanbey, Karseven, Kilit ve diğer köyler, ayrıca Zengilan ilinin Nüvedi köyü, Kazak ilinin 4400 hektarlık orman alanı Ermenistan’a verildi.
• 1930 - Moskova yönetiminin kararı ile Nahçıvan’ın Eldere, Lehvaz, Astazur ve diğer yerleşim birimleri Ermenistan’a verildi ve bu araziler üzere Mehri bölgesi oluşturuldu. 
• 1938 - Moskova yönetiminin kararı ile Nahçıvan’ın Sederek ve Kerki köylerinin bir bölümü Ermenistan’a verildi. 
• 28 Kasım 1945 - Ermenistan Başkanı H. Arutinov Stalin’e başvurarak, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesini talep etti. 
• 1947-1953 - Ermenistan’da toplu şekilde yaşayan 150 bin kişiden fazla Azerbaycanlı SSCB yönetiminin kararı ile Azerbaycan’a köç ettirildi. 
• 1965 - Hankendi’nde yaşayan M. Hovenesyan 13 kişi Ermeni’nin imzası ile Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi talebi üzerine mektubu SSCB Yüksek Sovyetine gönderdi. 
• Haziran-Ağustos 1967 - Dağlık Karabağ’ın Hocavend ilinin Kuropatkin köyünde Ermeni Benik’in çocuğu kayboluyor, sonra ise onun cesedi Elemşah Mustafayev’in brigadasına ait alanda bulunur. Bu olaya göre Tugay Elemşah, Müdür Erşad, köy ahalisinden Zöhrab hapis olunurlar. Bu kişilerin suçu kanıtlayamayınca mahkeme işi yeniden soruşturma için iade eder. Fakat Ermeniler yolda hapishane arabasını dururarak, her üç kişiyi öldürür ve onları yakarlar. Kısa bir sure sonra, çocuğun kendi dayısı tarafından öldürüldüyü tespit edilir. 
• 1969 - Hankendi’nde “Karabağ” otelinin balkonundan kumbara atılır, üç Azeri yaralanır. 
• 1969 - Laçin ilinin Karagöl bölgesinin, Kelbecer ilçesi Çayzemi arazilerinin, Kazak ilinin Kemerli köy arazilerinin, Kelbecer ilinin Zod altın yatağı topraklarının bir bölümü Moskova yönetiminin kararı ile Ermenistan’a verildi. 
• 1982 - Moskova yönetiminin kararı ile Kazak ilinin İncedere yaylası, Kemerli, Aslanbeyli, Kaymaklı köyleri topraklarının bir bölümü Ermenistan’a verildi. 
• Aralık 1985 – “Daşnaksütyun” partisinin Atina’da yapılan XXII. kurultayı “Büyük Ermenistan” uğrunda mücadeleyi genişletmek kararı almıştır. 
• 1986 - Moskova yönetiminin kararı ile Kazak ilinin 2500 dönümlük arazisi Ermenistan’a verildi. 
• 1987 - Akademik A. Agambekyan’ın ısrarıyla Paris’te yapılan Ermeni ulusal kongresi SSCB’de oluşmakta olan dönüşümlerden faydalanarak, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi hakkında karar almıştır. 
• Haziran-Temmuz 1987 - Ermeniler Hankendi’nin sokaklarında kağıtlar dağıtarak, Dağlık Karabağ’ın Azerbaycan’dan ayrılması için propagandaya başlar. 
• Ekim 1987 - Erivan’da “Karabağ Komitesi” ilk açık miting düzenlemiştir. Komiteye İgor Muradyan ve Levon Ter-Petrosyan başkanlık yapmıştır.
• 16 Kasım 1987 - M. Gorbaçov’un ekonomik konularla ilgili danışmanı A. Aganbekyan Paris’te gazetelere röportaj vererek, Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a verilmesi ile ilgili M. Gorbaçov’u ikna ettiğini bildiriyor. 
• 13 Şubat 1988 - Ermeniler Hankendi’nde Vilayet parti komitesinin binası karşısında ilk mitinglerini yapıyorlar. 400’e kadar kişinin katıldığı mitinge “Krunk” terörist örgütüne Arkadi Manuçarov  başkanlık ediyordu. 
• 19 Şubat 1988 - Erivan’da Türkler aleyhine miting yapılmıştır. Mitingde “Ermenistan Türklerden temizlenmeli”, “Ermenistan’da yalnız Ermeniler yaşamalıdır” gibi talepler seslenmiştir. 
• 19 Şubat 1988 - Bakü’de “Karabağ bizimdir!” sloganları ile ilk yürüyüş yapılmıştır. 
• 20 Şubat 1988 - Ermeniler Hankendi’nde Vilayet parti komitesinin binası önünde 3 bin kişinin katıldığı yeni miting yaptılar. Dağlık Karabağ’ın Vilayet Kurulu Ermenistan’a bağlanmak hakkında karar verdi ve SSCB Yüksek Sovyetine gönderdi. 
• 22 Şubat 1988 - Askeran kasabasında Azerilerin sivil protestosu Ermeni orduları tarafından ateş yağmuruna tutuldu. 2 genç, Ali Hacıyev ve Bahtiyar Guliyev öldürüldü, 19 kişi yaralandı. 
• 23 Şubat 1988 - Vilayet parti komitesinin birinci sekreteri B. Gevorkov görevden alındı, onun yerine G. Pogosyan atandı. 
• 28-29 Şubat 1988 – Sumkayıt’ta Ermeniler tarafından provokasyon karakterli katliamlar yapıldı, 26 Ermeni, 6 Azerbaycanlı öldürüldü. 
• 14 Mayıs 1988 - Şuşa’da Azeriler 5 bin kişinin katıldığı miting düzenledi. Mitingde Ermeni silahlılarının saldırılarına son verilmesi talebi ileri sürüldü. 
• 16 Mayıs 1988 - Hankendi’nde bir grup Azerbaycanlını döverek, arabaya doldurarak Şuşa’ya gönderdiler.
• 16 Mayıs 1988 - Bakü’de Dağlık Karabağ Ermenilerinin ayrılıkçı hareketlerine, Ermenistan’dan gelen misyonerlerin oradaki faaliyetine son konulması talepleri ile miting yapıldı.
• 15 Haziran 1988 - Ermenistan Yüksek Sovyeti Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi hakkında karar aldı. 
• 24 Haziran 1988 - Arkadi Volski Moskova’nın özel temsilcisi gibi Dağlık Karabağ’a gönderildi. 
• 18-21 Eylül 1988 - Hankendi’nde Azeriler yaşayan evler yakıldı, insanlar dövülerek Şuşa’ya gönderildi.
• 21 Eylül 1988 - Dağlık Karabağ ve Ağdam bölgelerinde özel durum ilan olundu. 
• 22 Eylül 1988 - Erivan, Leninakan, Abovyan, Eçmiedzin ve diğer şehirlerde Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi, Azerilerin Ermenistan’dan çıkarılması talepleri ile toplu grevler, mitingler düzenlediler. 
• 04 Ekim 1988 - Dağlık Karabağ’ın Hankendi ve Hocalı şehirlerinde Azerbaycanlı ailelere baskınlar düzenlendi, onlar dövüldü ve göç etmeleri talep edildi.
• 18 Kasım-5 Aralık 1988 - Bakü’de “Azatlık” meydanında aralıksız kalabalık mitingler yapılmaktaydı. Miting katılımcıları Ermenilerin Dağlık Karabağ’daki vahşi uygulamalarına, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’a müdahelesine son vermesini talep ediyorlardı. 
• 21 Kasım 1988 - Bakü’de ve Gence’de karışıklıklar oldu, 3 asker öldürüldü, hayli kişi yaralandı. Bakü, Nahçıvan ve Gence’de olağanüstü durum ilan edildi. 
• 24 Kasım 1988 - Ermenistan’ın topraklarından Azerbaycan’ın Kelbecer ilinin Eyvazlı, Kadirli, Davudlu köylerine baskınlar düzenlendi, Eyvazlı köyü tamamen yakıldı. 
• Kasım 1988 - Ermenistan’ın kuzeydoğu bölümündeki Vartan köyünde 12 Azerbaycanlı diri diri yakıldı.
• Kasım sonu 1988 - Ermenistan’ın Gugark ililinde 70 kişi Azerbaycanlı katledildi. Onlardan Gözeldere köyünde 21 kişi, aynı zamanda 6 kadın, 3 bebek öldürüldü. 
• 08 Aralık 1988 - Ermenistan’da depremden zarar çekenlere yardım amacıyla Azerbaycan’dan 80 profesyonel kurtarıcı, teknikayla techiz edilmiş bir grup Spitak’a yola üşüyor. Onlar birkaç gün içinde 63 kişiyi kurtardılar. 
• 10 Aralık 1988 - Deprem ile ilgili olarak Yugoslavya’dan dönderilen uçak Belgrad-Ankara-Erivan hava yolu ile Ermenistan’a uçması sebebiyle Ankara’dan geldiğini zanneden Ermeniler onu türk uçağı sanarak kazaya uğrattılar. Uçağın 6 kişilik ekipaj öldü. 
• 11 Aralık 1988 - Deprem sebebiyle  Azerbaycan’ın kurtarıcı yardım takımı Ermenistan’ın Leninakan kentine uçtu. Ermeniler yanlış koordinat vererek, uçağı kazaya uğrattılar. 69 kişi kurtarıcı ve 4 kişi ekipaj üyesi öldü. Sadece bir kişi kurtarıcı sağ kalmıştı. Onu hastaneye yerleştirdiler, fakat az sonra Ermeniler miting yaparak, onu hastaneden çıkarmayı başardılar. 
• 15 Aralık 1988 - SSCB yönetimi Azerbaycan ve Ermenistan yöneticilerine bir takım yasadışı eylemlere göre kendi cumhuriyetlerinde görevlilerin cezalandırılması ödevini verdi. Bir ay içerisinde Azerbaycan’da Ermenileri sözde baskı altına aldıkları sebibiyle 2532 kişi sorumluluk altına alındı, 222 kişi işten çıkarıldı, 65 kişi parti ve Komsomol üyeliğinden çıkarıldı. Bu önlemlerden sonra 19 bin kişiden fazla Ermeni Azerbaycan’a döndü. Ermenistan’da ise bu süre zarfında 13 kişi partiden uzaklaştırıldı, 24 kişi görevinden alındı, 69 kişiye parti cezası verildi. Ermenistan’a Azerilerden bir kişi bile geri döndürülmedi. 
• 25 Aralık 1988 - Ermenistan’dan 250 binden fazla Azerinin sınır dışı edildi. 
• 12 Ocak 1989 - SSCB Yüksek Sovyeti tarafından Dağlık Karabağ bölgesinde Özel İdare Komitesi oluşturuldu. Komiteye Moskova’nın temsilcisi Arkadi Volcki başkan olarak atandı. Komite 5 rus, 2 Ermeni ve 1 Azerbaycanlıdan oluşmaktaydı. 
• 06 Mayıs 1989 - SSCB Halk milletvekillerinin I. kurultayı Moskova’da çalışmaya başladı. Kurultay Ermenilerin çıkarlarına uygun kararlar kabul etti. 
• 07 Temmuz 1989 - Hankendi yakınlarındaki Azeriler yaşayan Kerkicahan kasabası yakıldı. 
• 08 Temmuz 1989 - Ermeniler Hankendi’nde “Miatsum” hareketinin kuruluş toplantısını yaptı ve Robert Koçaryan’ı harekete Başkan seçtiler. 
• 16 Temmuz 1989 - Azerbaycan Halk Cephesi oluşturuldu ve Ebulfez Elçibey başkan seçildi. 
• 29 Temmuz 1989 - Ermenilerin sürekli saldırılarının sonucu olarak Azerbaycan’ın merkezinden Nahçıvan’a giden trenlerin hareketi tamamen durduruldu. Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ablukaya alındı. 
• 16 Ağustos 1989 - Hankendi’nde Ermeniler “Dağlık Karabağ ahalisinin kurultayı”nı geçirdiler, Milli Şura ve İdari Kurulu oluşturdular. Kurultay Dağlık Karabağ’ı “bağımsız ittifak arazisi” ilan etti. 
• 15 Eylül 1989 - Azerbaycan Yüksek Sovyeti’nin kararı ile Dağlık Karabağ’daki Özel İdare Komitesi iptal edildi. 
• 16 Eylül 1989 - Ermeniler Tiflis - Bakü otobüsüne bombalı saldırı dwzenlediler, 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı. 
• 21 Eylül 1989 - Hankendi’nde yaşayan Azeriler dövülerek, kentten kovuldular. 
• 07 Ekim 1989 - Ermeni terröristi A. Abramyan tarafından Şuşa’nın Halfeliçay köprüsü patlatıldı. 
• 01 Aralık 1989 - Ermenistan’ın Yüksek Sovyeti Dağlık Karabağ’ın Ermenistan’a birleştirilmesi hakkında karar aldı. 
• 06 Aralık 1989 - Azerbaycan’ın Bakanlar Kurulu tarafından Dağlık Karabağ üzere Respublika Teşkilat Komitesi (Cumhuriyet Teşkilat Komitesi) oluşturuldu, Komiteye Azerbaycan’ın parti örgütünün yöneticilerinden V. Polyaniçko başkan atandı. 
• 31 Aralık 1989 - Araz nehri boyunca 137 km’lik sınırda sınır koruma tesisleri dağıdıldı. 
• 04 Ocak 1990 - Ermeni terrörüisti G. Sarkisyan Askeran Ağdam körüsünü patlattı. 
• 12 Ocak 1990 - Ermenistan’dan 500 kişilik silahlı grup helikopterlerle Azerbaycan’ın Hanlar ilinin Kuşçu köyüne gelerek, köyü dağıtarak, onlarca kişiyi öldürdüler. 
• 15 Ocak 1990 - SSCB Yüksek Sovyeti Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerde olağanüstü durum ilan etti. 
• 18 Ocak 1990 - Ermenistan’ın silahlı birlikleri tarafından Nahçıvan Özerk Cumhuriyetinin Kerki köyü işgal edildi. 
• 20 Ocak 1990 - Sovyet askerleri Bakü’ye girerek, katliam yaptılar. Resmi verilere göre 131 kişi hayatını kaybetti, 800’den fazla kişi yaralandı. 
• 18 Şubat 1990 - Ermeniler Şuşa - Bakü otobüsünü patlattılar, 13 kişi yaralandı.
• 11 Temmuz 1990 - Terter’den Kelbecer’e giden araç kervanına Ermeniler silahlı saldırıda bulundular. 14 kişi öldü, 35 kişi yaralandı. 
• 10 Ağustos 1990 – Tiflis - Ağdam otobüsü Ermeni teröristleri A. Avanesyan ve M. Tatevosyan tarafından patlaıldı. 20 kişi öldü, 30 kişi yaralandı. 
• 10 Ağustos 1990 - Ermenistan teröristleri tarafından Şemkir - Gence otomobil yolunda otobüs patlatıldı. 17 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. 
• 20 Ağustos 1990 - Ermenistan silahlı kuvvetleri Kazak bölgesinin Bağanis Ayrım köyünü işgal ettiler. 5 kişi köy sakini kendi evlerinde diri diri yakıldı. 
• 30 Kasım 1990 - Ermenistan teröristleri tarafından Hankendi yakınlarında yolcu otobüsü patlatıldı. 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı. 
• 15 Aralık 1990 - S. Babayan’ın terör grubu Askeran’da 3 kişi Azerbaycanlı katledildi.
 • 09 Ocak 1991 - Laçin-Şuşa yolunda 5 kişilik Ermeni terörist grubu tarafından “Molodyoj Azerbaycana” gazetesinin muhabiri Salatın Askerova’nı ve 2 kişi askeri katlettiler. 
• 14 Ocak 1991 - Azerbaycan Yüksek Sovyeti Şaumyan (köy) ilinin iptali konusunda karar kabul etti. 
• 18 Nisan 1991 - Ermeni teröristi G. Sarkisyan Hocavend ilinde 3 Azerbaycanlı milis işçisini öldürdü. 
• 30 Mayıs 1991 - Ermeni teröristleri Moskova - Bakü trenini patlattılar. 11 kişi öldü, 22 kişi yaralandı. 
• 19 Haziran 1991 - Ermeni teröristleri Yevlah - Laçin yolunda avtomaşını patlatılar. 11 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 
• 27 Haziran 1991 – “Karabağ” adlı Ermeni terör örgütü Dağlık Karabağ’ın Karadağlı köyüne saldırdı, 6 kişi Azerbaycanlı öldürüldü.
• 31 Temmuz 1991 - Ermeni teröristleri tarafından Moskova - Bakü yolcu treni patlatıldı, 16 kişi öldü, 20 kişi yaralandı. 
• 02 Ağustos 1991 - Dağlık Karabağ’ın Hadrut ili Dolanlar köyünde Ermeniler tarafından avtomaşın patlatıldı, 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 
• 08 Ağustos 1991 - Ermenistan yönetimi tarafından Azerilerin yaşadıkları son Nüvedi köyü boşaltıldı, nüfusu dövülerek, Ermenistan’dan kovuldu.
• 21 Ağustos 1991 - Dağlık Karabağ’ın Hadrut ili Şadaht köyü yakınlarında otobüs patlatıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. 
• 23 Ağustos 1991 – Şuşa - Cemilli yolunda otobüs Ermeni teröristleri tarafından ateşe tutuldu, 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. 
• 30 Ağustos 1991 - Azerbaycan bağımsızlığını onarımı hakkında Beyanname verdi. 
• 02 Eylül 1991 – Ermeniler “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti” adında sözde bir kurumun oluştuğunu ilan etti. 
• 05 Eylül 1991 - Azerbaycan Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı kuruldu, general Valeh Berşadlı bakan olarak atandı.
• 08 Eylül 1991 - Ermeni teröristleri tarafından Ağdam - Hocavend otobüsü ateşe tutuldu, 5 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı. 
• 08 Eylül 1991 - Ermeni teröristleri tarafından Ağdam - Karadağlı otobüsü ateşe tutuldu, 8 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı. 
• 23 Eylül 1991 - Kuzey Kafkasya’da Jeleznovodsk kentinde Azerbaycan, Ermenistan, Rusya ve Kazakistan cumhurbaşkanları görüştüler, durumu düzenlemek amacıyla “geçici çalışma grubu 
Oluşturuldu”.
• 26 Eylül 1991 - Ermeni teröristleri tarafından Yevlah - Laçin yolunda avtomaşın patlatıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. 
• 18 Ekim 1991 - Azerbaycan “Devlet bağımsızlığı hakkında Anayasa belgesi” kabul etti.
• 19 Ekim 1991 - Dağlık Karabağ’ın Ağdere ili Sırhavend köyü yakınlarında Ermeniler tarafından avtomaşın patlatıldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 
• 20 Kasım 1991 - Ermeni teröristleri tarafından Hocavend ilinin Karakend köyü yakınlarında “Mİ-8” helikopteri vuruldu. Helikopterde bulunanlar: Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Sekreteri T. İsmayılov, Başbakan Yardımcısı Z. Hacıyev, Başkanın danışmanı M. Esedov, Başsavcı İ. Gayıbov, milletvekilleri: V. Caferov, V. Memmedov, Cumhurbaşkanı makamının Şube Müdürü O. Mirzeyev, Meliorasiya ve su idaresi bakanının 1. yardımcısı G. Namazeliyev, Dağlık Karabağ’ın Başsavcısı, İ. Plavski, Milli Güvenlik Bakanlığının Şube Müdürü S. İvanov, Dağlık Karabağ’ın milis komutanı, tuğgeneral V. Kovalyov, komendant N. Jinkin, Devlet Bakan Yardımcısı R. Mammadov, Azerbaycan televizyon ve radyosunun çalışanları: A. Mustafayev, A. Hüseyinzade, F. Şahbazov, gözlemciler: tuğgeneral M. Lukaşov ve yarbay V. Koçarov, Kazakistan İçişleri Bakan 1. Yardımcısı S. Serikov ve ekipaj bu saldırılar sonucunda hayatlarını kaybettiler. 
• 26 Kasım 1991 - Azerbaycan parlamentosu Dağlık Karabağ Özerk Bölgesi’nin kaldırılması hakkında kanun kabul etti. 
• 27 Kasım 1991 - SSCB Devlet Konseyi DKÖC’nin iptali ile ilgili kararın değiştirilmesini Azerbaycan yönetiminden talep etti. 
• 08 Aralık 1991 - Belorusun Brest şehri yakınlarında Belovejsk adlanan yerde Rusya, Ukrayna ve Beyaz Rusya cumhuriyetleri anlaşma imzalayarak, Bağımsız Devletler Topluluğu oluşturduklarını ilan ettiler. 
• 10 Aralık 1991 - Dağlık Karabağ Ermenileri referandum geçirdi ve “bağımsızlığa” oy verdiler. 
• 23 Aralık 1991 - Ermenilerin “Karabağ” adlı terör örgütü Dağlık Karabağ’ın Askeran ili Meşeli köyüne saldırdı, 6 kişi öldürüldü, 15 kişi yaralandı. 
• 26 Aralık 1991 - Şuşa şehir sakini Süleyman Abbasov, onun hamile eşi, yaşyarımında olan oğlu, kayınvalidesi ve gittikleri aracın sürücüsü Ağdam - Şuşa yolunda Ermeni teröristleri tarafından katledildiler. 
• 27 Aralık 1991 - Ermeniler ağır tekniğin müşayeti ile Hankendi yakınlarındaki Kerkicahan kasabasına saldırdılar. Mehman Hüseynov’un başkanlığı altında köyün 22 kişilik savunma takımı eşit savaşa girdiler. Sekiz saat süren savaşta 70’den fazla Ermeni haydudu imha edildi.
• 08 Ocak 1992 - Ermeni teröristleri Krasnovodsk’tan Bakü’ye yüzen yolcu feribotu patlattılar. 25 kişi öldü, 88 kişi yaralandı. 
• 10 Ocak 1992 - Cumhuriyet Teşkilat komitesi  Hankendi’ni terk etti. 
• 15 Ocak 1992 - Kerkicahan kasabası işgal edildi. 
• 26 Ocak 1992 - Şuşa yakınlarındaki Daşaltı köyünde Azerbaycan askerleri Ermenilerin pususuna düşerek, eşit olmayan savaşta 33 kişi öldü, 36 kişi yaralandı, 34 kişi kayboldu. 
• 28 Ocak 1992 – Ağdam - Şuşa yolu ile uçan sivil helikopter Ermeni teröristleri tarafından vuruldu. Esas olarak kadın ve çocuklardan oluşan 41 kişi yolcu ve 3 kişi ekipaj üyesi helak oldu. 
• 30 Ocak 1992 - Azerbaycan ve Ermenistan aynı zamanda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’na  üye kabul edildiler. 
• 10 Şubat 1992 - Kuşçular ve Malıbeyli köyleri işgal edildi. 
• 13-17 Şubat 1992 - Dağlık Karabağ’ın Hocavend bölgesi Karadağlı köyü elden ele geçti, köyün 92 kişi savunucusu ve 54 kişi sakini öldürüldü. Ermeniler 117 kişi köy sakinini rehin alıp, onlardan 77’sini katlettiler. Ermeniler köyün yakınlarındaki çiftlikte 6 kişiyi diri diri yaktılar. 
• 25-26 Şubat 1992 - Ermeni haydut çeteleri Rusya’nın 366. alayı ile birlikte Hocalı kentini dağıtıp, korkunç soykırım gerçekleştiriyorlar. Soykırım sonucunda 613 kişi, aynı zamanda 63 çocuk, 106 kadın, 70 ihtiyar öldürüldü. 487 kişi, aynı zamanda, 76 çocuk sakat edildi. 1275 kişi rehin alındı, 150 kişi kayıp oldu. Hocalı’ya karşı saldırıyı Ermeni binbaşısı S. Ohanyan ve 366. Alayın 3. taburunun komutanı Y. Nabokikhin komuutanlık yapıyordu. 
• 02 Mart 1992 - Azerbaycan BM’e üye olarak kabul edildi. 
• 08 Mart 1992 - Kazak ilinin Heyrimli köyü işgal edildi. 
• 12 Mart 1992 - Kazak ilinin Aşağı Eskipara köyü işgal edildi. 
• 12 Mart 1992 - Dağlık Karabağ’ın Sırhavend, Karaşlar, Beşirler, Baş Güneypeye, Orta Güneypeye, Hatınbeyli, Manikli köyleri işgal edildi. 
• 22 Mart 1992 - Ermeni teröristleri tarafından Kazak ili topraklarında araba patlatıldı, 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 
• 24 Mart 1992 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı bünyesinde 11 ülkenin temsilcilerinin dahil olduğu Minsk Grubu oluşturuldu. Gruba Azerbaycan, Ermenistan, Beyaz Rusya, Almanya, İtalya, Rusya, ABD, Türkiye, Fransa, İsveç, Çekoslovakya’nın (sonraları onun yerine Avusturya, Finlandiya, Norveç dahil edildi) temsilcileri dahil oldular. 
• 07 Nisan 1992 - Kelbecer ili Ağdaban köyü istila edildi ve yakıldı. Köyün 67 kişi sivil halkı katledildi, aynı zamanda 8 ihtiyar, 2 çocuk, 7 kadın diri diri yakıldı. 
• 12 Nisan 1992 - Ermeniler Şuşa şehrinin savunucularına karşı kimyasal silah kullandılar. 
• 27 Nisan 1992 - Kazak ilinin Sofulu köyü işgal edildi. 
• 08 Mayıs 1992 - Şuşa şehri Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından işgal edildi. 
• 11 Mayıs 1992 - Kazak ilinin Kızıl Hacılı köyü işgal edildi. 
• 15 Mayıs 1992 – “SSCB’nin askeri malvarlığının paylaşımı hakkında” Taşkent’te imzalanan anlaşma uyarınca IV. ordunun silahlarını Azerbaycan’a teslim etmeye başladılar. 
• 18 Mayıs 1992 - Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Laçin işgal edildi. 
• 20 Mayıs 1992 - Zengilan ilinin Kazançı köyü yakınlarında Ermeni teröristleri tarafından bir araba patlatıldı, 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. 
• 08 Haziran 1992 - Kazak ilinin Yukarı Eskipara köyü işgal edildi. 
• 12 Haziran 1992 - Azerbaycan Ordusu geniş çaplı askeri operasyonlara başladı. 83 gün süren saldırı sonucunda Dağlık Karabağ’ın yarısı düşmandan azad edildi. 
• 08 Ağustos 1992 - Gedebey ilçesinin Başkend kasabası azad edildi. 
• 24 Ekim 1992 - ABD Kongresi “907 sayılı kanuna değişiklik” kabul etti. Bu değişiklik Azerbaycan’a ABD hükümeti tarafından yardımı yasakladı. 
• 10-12 Aralık 1992 - Ermenistan’ın işgalci birlikleri Kubadlı ve Zengilan illerinin Şayıflı, Seidler, Erkend, Bereli, Kazançı, Günkışlak, Pirveyisli, Canbar, Yukarı Kayalı köylerini istila ettiler. 
• 28 Şubat 1993 – Kislovodsk - Bakü yolcu treni Ermeni teröristleri tarafından patlatıldı, 11 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 
• 27-28 Mart 1993 - Kelbecer ili Ağkaya, Mercimek, Tezekend, Ağcakend, Narışlar köyleri işgal edildi. 
• 02 Nisan 1993 - Ermenistan silahlı kuvvetleri tarafından Kelbecer ilini işgal ettiler. 
• 30 Nisan 1993 - BM Güvenlik Konseyi 822 sayılı kararı kabul etti. 
• 20 Mayıs 1993 - Rus birlikleri Azerbaycan’ın topraklarını terk etmeye başladı. 
• 02 Haziran 1993 - Bakü demiryolu vağzalında yolcu treni Ermenistan istihbarat organlarının gönderdiği terörist grubu tarafından patlatıldı, tesadüf sonucu ölen ve yaralananlar olmadı. 
• 12-15 Haziran 1993 - Ağdam ilinin Aliağalı, Alimededli, Kalayçılar köyleri işgal edildi. 
• 25 Haziran 1993 - Ağdam ilinin Boyahmedli, Papravend köyleri işgal edildi. 
• 26 Haziran 1993 - Ermeniler Ağdere şehrini işgal ettiler. 
• 04 Temmuz 1993 - Füzuli ilinin Ariş, Koçahmedli, Karaçalı, Hatınbulak, Gorazilli köyleri işgal edildi. 
• 05 Temmuz 1993 - Ağdam ilinin Şelli köyü işgal edildi. 
• 21 Temmuz 1993 - Ağdam ilinin Muğanlı ve Şıhbabalı köyleri işgal edildi. 
• 22 Temmuz 1993 - Ağdam ilinin Merzili, Novruzlu, Yusifcanlı, Kiyaslı, Hıdırlı, Sarıcalı, Muradbeyli köyleri işgal edildi. 
• 22 Temmuz 1993. Terter bölgesi topraklarında Ermeni teröristleri tarafından bombalı saldırı düzenlendi, 5 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. 
• 22 Temmuz 1993 - Kazak bölgesi topraklarında Ermeni teröristleri tarafından patlama töredilir, 6 kişi öldü olur, 10 kişi yaralanıyor. 
• 23 Temmuz 1993 - Ermenistan silahlı kuvvetleri Ağdamı işgal ettiler. 
• 24 Temmuz 1993 – Fizuli ilinin Cuvarlı köyü işgal edildi. 
• 29 Temmuz 1993 - BM Güvenlik Konseyi 853 sayılı kararı kabul etti. 
• 15 Ağustos 1993 - Fizuli ili Aşağı Veyselli, Yukarı Yağlıvend köyleri, Cebrail ili Sur, Banazur, Kuşçular, Kışlak köyleri işgal edildi. 
• 23 Ağustos 1993 - Ermenistan silahlı kuvvetleri Fizuli’ni işgal ettiler. 
• 23 Ağustos 1993 - Ermenistan silahlı kuvvetleri Cebrail’i işgal ettiler. 
• 27 Ağustos 1993 - Karabağ Azatlık Hareketi oluşturuldu. Hakani Hüseynov Başkan seçildi. 
• 30 Ağustos 1993 - Hadrut ili topraklarında Ermeni teröristleri tarafından bir araba patlatıldı, 2 kişi hayatını kaybetti. 
• 31 Ağustos 1993 - Ermenistan silahlı kuvvetleri Kubadlı’nı işgal ettiler. 
• 02 Eylül 1993 - Hadrut ili çıkışında Ermeni teröristleri tarafından yolcu otobüsü patlatıldı, 4 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. 
• 24 Eylül 1993 - Azerbaycan Bağımsız Devletler Topluluğu'na (BDT) dahil oldu.
• 14 Ekim 1993 - BM Güvenlik Konseyi 874 sayılı Kararı kabul etti/
• 23 Ekim 1993 – Füzuli ilinin Horadiz kasabası işgal edildi.
• 28 Ekim 1993 - Zengilan ilinin Mincivan kasabası işgal edildi.
• 30 Ekim 1993 - Ermenistan silahlı kuvvetleri Zengilanı işgal etti.
• 12 Kasım 1993 - BM Güvenlik Konseyi 884 sayılı Kararı kabul etti.
• 21-22 Aralık 1993 - BDT Parlamenterler Asamblesi Dağlık Karabağ meselesini “Aland modeli” üzere çözmeyi önerdi.
• 08 Ocak 1994 - Füzuli ilinin Horadiz kasabası Ermeni işgalinden kurtarıldı. Askeri operasyonlar sonucunda Azerbaycan Ordusu düşmanı geri oturttu ve 30 km ilerleyebildi.
• 01 Şubat 1994 – Kislovodsk - Bakü yolcu treni Ermeni teröristleri tarafından partlatıldı, 3 kişi öldü, 20 kişiden fazla insan yaralandı.
• 18 Mart 1994 - Ermeni teröristleri Hankendi üzerinde İran diplomatlarını ve onların aile üyelerini taşıyan uçağı vurdular, 34 kişi hayatını kaybetti.
• 19 Mart 1994 - Ermeni teröristleri Bakü'de “20 Ocak” metro istasyonunda bombalı saldırı yaptılar, 14 kişi öldü, 49 kişi yaralandı.
• 13 Nisan 1994 – Moskova - Bakü yolcu treni Ermeni teröristleri tarafından partlatıldı, 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
• 12 Mayıs 1994 - Azerbaycan'la Ermenistan arasında geçici ateşkes ilan edildi.
• 03 Temmuz 1994 - Bakü'de metro treni Ermeni teröristleri tarafından partlatıldı, 13 kişi hayatını kaybetti, 42 kişi yaralandı.
• 10 Kasım 1994 - Avrupa Konseyi Parlamento Asamblesi Karabağ sorununa dair 1047 sayılı karar kabul etti ve tarafları ateşkesi bozabilecek askeri eylemlerden kaçınmaya çağırdı.
• 05-06 Aralık 1994 - AGİT Budapeşt’te zirve toplantısı yapıldı. İlk kez olarak Dağlık Karabağ meselesi özel bir sorun olarak görüşüldü, aşamalı düzenleme seçeneğinin başlangıç ilkeleri belirlendi.
• 13 Aralık 1994 - İslam Konferansı Teşkilatı Kasablanka’da yapılan zirve toplantısında kabul edilen karar ile Ermenistan saldırgan devlet olarak tanındı.
• 29 Kasım 1995 - Bakü metrosunda Ermeni teröristleri tarafından bombalı eylem yapildl, 286 kişi hayatını kaybetti, 269 kişi yaralandı.
• 03 Aralık 1996 - AGİT’ Lizbon Zirvesi yapıldı. Zirvede daha çok Ermenistan'ın iddiaları dikkate alındı, Karabağ sorunu ile ilgili oybirliği ile hiçbir belge kabul edilmedi.
• Şubat 1997 - Minsk grubunun 3 eş başkanlık enstitüsü kuruldu.
• 18 Temmuz 1997 - AGİT Minsk Grubunun eşbaşkanları Dağlık Karabağ sorununun düzenlenmesi için “Paket seçeneği” ni önerdi.
• 29 Ağustos 1997 - Rusya ve Ermenistan arasında “Dostluk ve işbirliği hakkında” askeri ittifak anlaşması imzalandı.
• 02 Aralık 1997 - AGİT Minsk Grubu Dağlık Karabağ sorununun aşamalı çözüm seçeneğini sundu.
• 28 Haziran 1998 - Sosyal ve siyasi kurumların Karabağ üzere Koordinasyon Konseyi oluşturuldu.
• 07 Kasım 1998 - AGİT Minsk grubu eşbaşkanları Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin “Ortak Devlet” kavramını önerdi.
• 29 Temmuz 1999 - Bakü'de Azerbaycan ve Türkiye arasında askeri yardıma ilişkin anlaşma imzalandı.
• 1-30 Ağustos 1999 - Karabağ üzere koordinasyon Konseyi açlık eylemi yaptı, uluslararası örgütler karşısında Ermenistan'ın saldırgan taraf olarak tanınması, ona karşı yaptırımların uygulanması taleplerini ileri sürdü.
• 27 Ekim 1999 - Ermeni teröristleri Ermenistan parlamentosuna girerek, parlamentonun başkanını, başbakanı ve birkaç milletvekilini öldürdüler.
• 19 Kasım 1999 - AGİT’in İstanbul Zirvesi yapıldı. Karabağ sorunu ile ilgili tartışmalar yapıldı, fakat somut bir karar kabul edilmedi.
• 28 Ocak 2000 - Karabağ Azatlık Teşkilatı kuruldu. Akif Nağı başkan seçildi.
• 25 Ocak 2001 - Azerbaycan ve Ermenistan aynı tarihte Avrupa Konseyi'ne üye olarak kabul edildi.
• 23-24 Şubat 2001 - Azerbaycan parlamentosunda sosyal, siyasal kurumların temsilcilerinin katılımı ile Karabağ meselesine dair tartışmalar yapıldı.
• 22 Aralık 2001 - Karabağ Azatlık Teşkilatı’nın girişimi ile Karabağ mitingi yapıldı, işgal altında bulunan ülkelerin askeri yolla serbest bırakılması talepleri ileri sürüldü.
• 18 Ocak 2002 - Karabağ Azatlık Teşkilatı’nın girişimi ile Karabağ mitingi yapıldı, yine de toprakların sadece askeri yolla özgür edilebileceği ile ilgili talepler sunuldu.
• 22 Şubat 2003 - Karabağ Azatlık Teşkilatı’nın girişimi ile Hocalı soykırımının yıldönümünü ile ilgili miting yapıldı.
• 13 Ağustos 2003 - Karabağ’da gerilla hareketini başlatmak için takım yaratmış bir grup genç tutuklandı.
• Nisan 2004 - Karabağ görüşmelerinin “Prag süreci” başlandı.
• 08 Mayıs 2004 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Karabağ’a sivi yürüyüş gerçekleştirdi, yürüyüş katılımcıları Azerbaycan askerlerinin mevzilerine  kadar ulaştı ve orada miting yaptı.
• 22 Haziran 2004 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Ermeni subaylarının Bakü’de düzenlenen NATO toplantısına davet edilmesine itiraz olarak, bu konferansın yapıldığı “Avrupa” otelinin önünde protesto mitingi yaptı, miting katılımcılarından bir grup otele girdi, konferansın işi durduruldu. KAT üyelerinden 6 kişi tutuklandı. NATO yönetimi Bakü’de Ermenistan askerlerinin katılımıyla yapılması öngörülen askeri tatbikatları iptal etmek zorunda kaldı.
• 25 Ocak 2005 - Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi karar kabul etti, Azerbaycan’ın topraklarının Ermenistan tarafından işgal edildiğini onayladı.
• 08 Mayıs 2005 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Şuşa’nın işgalinin yıldönümü ile ilgili Bakü'nün birkaç yerinde sivil yürüyüşler düzenledi.
• Eylül 2005 - Minsk grubu eşbaşkanları taraflara “aralık statusu” denilen seçeneği önerdi.
• 30 Kasım 2005 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Rusya, ABD ve Fransa’nın Azerbaycan büyükelçilikleri önünde protesto eylemleri yaptı, Minsk Grubu’nun faaliyetine son verilmesini talep etti.
• 16 Aralık 2005 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Minsk Grubu eşbaşkanlarının Bakü'ye gelmesine itiraz olarak havaalanında, Dışişleri Bakanlığı önünde, eşbaşkanların basın toplantısı yaptıkları “Hiyat park” otelinin önünde protesto eylemleri düzenlediler, KAT aktivistler basın toplantısı yapılan salona dahil olarak, basın konferansını durdurdu ve eşbaşkanların ülkeyi terk etmelerini talep ettiler.
• 13-17 Nisan 2006 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Azerbaycan Ordusunun subayı Ramil Seferov hakkında Budapeşt şehir mahkemesinin adaletsiz kararına itiraz olarak Bakü, Şeki, Mingeçevir, Ağsu, Lenkeran, Berde ve diğer şehirlerde, aynı zamanda çadır kamplarında yürüyüşler düzenledi.
• 22 Haziran 2006 - Minsk Grubu eşbaşkanları ortak beyanat vererek, “sorunun çözümüne yğnelik temel ilkeleri” ni açıkladılar.
• 13-19 Ekim 2006 - Karabağ Azatlık Teşkilatı Fransa parlamentosunun sözde “Ermeni soykırımı” nı tanımama sebebiyle ceza verilmesi ile ilgili kabul ettiği yasaya itiraz olarak o ülkenin Azerbaycan'daki Büyükelçiliği'nin önünde arka arkaya eylemler düzenledi.
• 29 Aralık 2006 - Minsk Grubu eşbaşkanları 2006 yılında hiçbir başarı elde edemediklerini itiraf ettiler.
• 29 Kasım-01 Aralık 2007 - Minsk Grubu eşbaşkanları Madrid'de taraflara "yeni temel ilkeleri" sundular.
• 14 Mart 2008 - BM Genel Kurulu 62. toplantısında "Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerindeki durum hakkında" karar kabul edildi.
• 08 Ağustos 2008 - Rusya Gürcistan'a askeri müdahaleye geçti, bölgede askeri-siyasi durum değişti.
• Ağustos-Eylül 2008  - Türkiye ve İran Karabağ konusunda yeni aracılık girişiminde bulundular. Rusya ve ABD'nin diplomatik faaliyetleri arttı.
• 28 Ocak 2009 - Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan İsviçre'de (Zürih), Davos Ekonomik Forumu çerçevesinde görüşerek, Dağlık Karabağ sorununun çözümünü müzakere ettiler.
• 7 Mayıs 2009 - Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili Azerbycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan arasında bir sonraki görüşme Çek başkenti Prag'da yapıldı. ABD'nin Çek Cümhuriyetindeki Büyükelçiliği'nde gerçekleşen görüşme üç saate kadar sürdü.
• 4 Haziran 2009 - Karabağ sorununun çözümü ile ilgili Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan arasında bir sonraki görüşme 4 Haziran’da St Petersburg'ta yapıldı.
• 17 Temmuz 2009 - Moskova'daki "President-Hotel" de Azerbaycan ve Ermenistan devlet başkanları İlham Aliyev ve Serj Sarkisyan'ın Karabağ sorununun çözümüne yönelik üzere yeni bir görüşü gerçekleşti.
• Temmuz 18'de Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Rusya Devlet Başkanı Dmitri Medvedev'le gayri resmi olarak (kahvaltı yemeğinde) bir araya gelip Karabağ sorununa ilişkin fikir alışverişinde bulundular.
• 8 Ekim 2009 - Moldova'nın başkenti Kişinev'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan arasında Karabağ görüşmelerinin bir diğer aşaması gerçekleşti.
• 22 Kasım 2009 - Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları arasında bir sonraki görüş Almanya'nın Münhen kentinde yapıldı.
• 25 Ocak 2010 - Dağlık Karabağ sorununun çözümü ile ilgili Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları arasında bir sonraki görüş Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Soçi kentinde yapıldı.
• 14 Mayıs 2010 - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı bir bildiri yayınlayarak, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki uydurma rejimin "parlamentosu" na seçimler (23 Mayıs) geçirmek niyetini kınamıştır.
• 23 Mayıs 2010 - Dağlık Karabağ'daki ayrılıkçı rejimde "parlamento seçimleri" düzenlenmiştir.
• 17 Haziran 2010 - Dağlık Karabağ sorununun çözümü için üst düzey görüşmelerin bir sonraki aşaması Rusya'nın St Petersburg kentinde gerçekleşti.
• 19 Haziran 2010 - Haziran ayının 19'na  geçen gece Azerbaycan ve Ermenistan birliklerinin temas hattında yaşanan çatışma sırasında Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Mübariz Ağakerim oğlu İbrahimov kahramancasına şehit olmuştur.
• 26 Haziran 2010 - Rusya Cumhurbaşkanı Dmitri Medvedev, ABD Başkanı Barack Obama ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy Kanada'da yapılan "G 8" zirvesi çerçevesinde Dağlık Karabağ sorunu ile ilgili bildiri kabul ettiler.
• 6 Temmuz 2010 - Bakü'de Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesinin Azeri ahalisinin merkezi karargâhının açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev törene katıldı.
• 16 Temmuz 2010 - AGİT dışişleri bakanları gayri resmi zirvesi çerçevesinde Azerbaycan ve Ermenistan dışişleri bakanları Elmar Memmedyarov ve Edvard Nalbandyan ayrı ayrı AGİT Minsk Grubu'nun eşbaşkanları ile görüştüler.
• 27 Ekim 2010 - Astarhan’da Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Federasyonu Başkanı Dmitri Medvedev'in ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın görüşü yapılmıştır.
• 05 Mart 2011 - Soçi’nin "Adler" Uluslararası havaalanında Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in AGİT’in Minsk Grubu eşbaşkanları ile görüşü yapılmıştır.
• 05 Mart 2011 - Soçi'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Federasyonu Başkanı Dmitri Medvedev'in ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın ortak görüşü olmuştur ve bildiri imzalanmıştır.
• 24 Haziran 2011 - Kazan Kremli’nde Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, Rusya Federasyonu Başkanı Dmitri Medvedev'in ve Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan'ın ortak görüşü yapılmıştır ve bildiri imzalanmıştır.
• 29 Eylül 2011 - Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Varşova'da AGİT’in Minsk Grubu eşbaşkanları ile görüşmüştür.Okundu: 7999