Home page   » HISTORY OF GARABAGH    » Azerbaijani settlements in Armenia   

Azerbaijani settlements in Armenia

  


Settlements of Azerbaijanis in Armenia till 1988 

Amasiya (Aghbaba) region
1. Okhchoghlu (Vakhchi-1991), 2. Gullubulaq (Ardahan-1991) 3. Chakhmakh (Kamkhut-1991), 4. Magharachyq, 5. Qarachanta (Azizbayov-1939, Arekdanem-1990), 6. Dashkorpu, 7. İbish (Dayrik-1991), 8. Qonjaly (Zarishat-1991), 9. İlanly (Chaybasar-1946, Aravet-1991), 10.Duzkand (Halvar-1991), 11. Qaranamaz (Yeniyol-1935, Aghvorik-1991), 12. Gollu (Vardenis-1991), 13. Tapakand (Dashdavayr-1990), 14. Sultanabad (Shurabad), 15. Balyqly, 16. Oksuz (Dalarik-1991), 17. Gulluja, 18. Ellarkand, 19. Chivinli (Yeghnajur-1991), 20. Hozukand (Quzukand), 21. Qarabulaq (Shaghik-1991)
Mixed settlements:
22. Amasiya (Namasa)
Noyemberyan region
1.Yukhary Korpulu
Mixed settlements:
2. Debedavan (Barakhly), 3. Lambali (Baqratashen-1972), 4. Ayrym sovkhoz (Btghavan), 5.Ashaghy Korpulu (Hakhtanaq-1978), 6. Ayrym (settlement railway station)

Ararat (Vedi) region
1. Shidli (Yekheqnavan-1991)
Mixed settlements:
2. Khalisa (Noyakert-1991), 3. Arazdayan (Yeraskh-1968), 4. Shirazly (Vosketan-1991), 5.Garalar (Aralez-1978), 6. Yengija (Sisavan-1978), 7. Taytan (Vanashen-1978), 8. Kichik Vedi, 9.Shykhlar (Lusarat-1978), 10. Avshar, 11. Chimankand (Urjadzor-1978), 12. Davali (Ararat town-1947), 13. Vedi, 14. Dashdy (Dashtakar-1968), 15. Davali village, 16. Armash, 17. Chambarak (Surenavan)

Krasnoselo (Chambarak) region
1. Jil, 2. Ardanysh, 3. Shorja, 4. Tokhluja (Drakhtik-1991), 5. Aghbulaq (Akhperek-1991), 6.Golkand (Ayqut-1991), 7. Chaykand (Dprabak-1991), 8. Amirkheyir (Kalavan-1991), 9. Baryabad (Barepat-1991), 10. Yanyqpaya (Meshakand-1978), 11. Chyvykhly, 12. Qaraqaya (Choravank-1991),
Mixed settlements: 13. Chambarak (Krasnoselo), 14. Orjonikidze

Tumanyan (Allahverdi) region
1. Boyuk Ayrym, 2. Bala Ayrym, 3. Yukhary Akhtala
Mixed settlements:
4. Allahverdi (Madan sett.), 5. Shamlyq sett. 6. Ashaghy Akhtala sett
(Gumushkhana), 7. Jylyz, 8. Akhtala railway station

Mehri region
1. Nuvadi, 2. Aldara, 3. Lok (Vartanizor)
Mixed settlements:
4. Maralzami, 5. Lehvaz, 6. Mehri, 7. Astazur (Shivanidzor-1935)

İjevan (Karvansara) region
1. Goyarchin, 2. Murteyil (Chichakbulaq-1978, Qeqatan-1991), 3. Haqqykhly (Vurghun-1978, Hovk-1991), 4. Alachyqqaya (Alachukh), 5. Aghkilsa (Chermakavan-1991), 6. Polad (Khachardzap-1991), 7. Salah (Akanavank-1991)

Yegheqnadzor (Keshishkand-Mikoyan) region
1. Qabakhly, 2. Alayaz (Yekheqis-1991), 3. Qovushuq (Yermon-1991), 4. Aysasi (Qyzylgul-1946, Arates-1991), 5. Qalaser, 6. Gadikvank, 7. Qaraqaya, 8. Gulduzu (Vardahovit-1991)
Mixed settlements:
9. Amaghu, 10. Sally, 11. Hors, 12. Aghkand (Aghnjadzor-1968), 13. Chiva

Sisyan (Qarakilsa) region
1.Qyzyljyq, 2. Slfulu, 3. Murkhuz, 4. Shykhlar, 5. Aghudu (Aqitu-1991), 6. Urud (Vorotan-1968), 7. Arafsa (Arevis-1968), 8. Chomardli (Tanahat-1991)
Mixed settlements:
9. Dastakirt, 10. Vaghudi, 11. Shaki

Gorus region
1. Shurnukhu, 2. Aghbulaq, 3. Qurdqalaq
Kalinino (Vorontsovka) region
1. Qyzyldash (Aruni-1991), 2. Saryyar (Apaven-1991), 3. Evli (Joramut-1991), 4. Chuchakand (Qyzylshafaq-1935), 5. Soyuqbulaq (Paqakhpyur-1991), 6. İlmazli, 7. Qaraqala, 8.Damirchilar (Qoqavan-1991), 9. Qaraisa (Meqahovit-1991)
Mixed settlements:
10. Kalinino sett. (Tashir-1991), 11. Novoseljovo, 12. Saratovka, 13. Privolny, 14.Kruqloshyshka, 15. Medovka, 16. Mikhailovka, 17. Petrovka (Qurdqala), 18. Blaqodarno, 19.Lorsovkhoz

Qukark (Boyuk Qarakilsa) region
1. Hallavar, 2. Yukhary Kilsa, 3. Mollaqyshlaq (Gulludara-1978), 4. Khancyghaz (Gozaldara-1940, Aghnavadzor-1991), 5. Arcut, 6. Neydarli, 7. Ashaghy Kilsa
Mixed settlements:
8. Vartanly (Shaumyan), 9. Fioletovo, 10. Lermontovo

Vardenis (Basarkechar) region
1. Huseynquluaghaly (Narimanly, Shatavan-1991), 2. Boyuk Qaraqoyunlu (Azizli-1935,
Norabak-1991), 3. Ashaghy SHorca, 4.Yukhary Shorca, 5. Dashkand (Ayrk-1991), 6. Saryyaqub (Chakhkadzor-1991), 7. Qayabashy (Qeghamabak-1991), 8. Qoshabulaq (Shadjrek-1991), 9. Zarzibil (Zarkand-1935, Kut-1991), 10. Aghkilsa (Azad-1935), 11. Zod (Cjotk-1991), 12. Babajan (Qyzylkand-1978), 13. Pambak, 14. Dara (Daranek-1991), 15. Shishqaya (Qukarich-1991), 17. Bala Mazra (Pokr Masrik-1991), 18. Qaraiman (Sovetkand-1978, Kakhank-1991), 19. Kasaman (Bahar-1978, Arpunk-1991), 20. İnakdaghy (Yenikand-1978, Tretuk-1991), 21. Qanly (Qamyshly-1946), 22. Karkibash (Shafaq-1967, Vanevan-1991), 23. Subatan (Qekhakar-1991), 24. Janahmad (Gunashli-1969, Kutakan-1991), 25. Aghyokhush, 26. Satanakhach (Guney-1935, Arevuni-1991)
Mixed settlements:
27. Yukhary Zaghaly (Aqaradzor-1978), 28. Chakhyrly (Sovetakert-1978, Kakhakn-1991), 29.Tustulu (Lusaqeunk-1978), 30. Boyuk Mazra (Medz Masrik-1991), 31. Qyzylvank (Chichakli-1940, Makenis-1978), 32. Torf

Masis (Zangibasar) region
1. Zahmat (Khachpar-1991), 2. Dostluq (Qaraqyshlaq, Ayanist-1991), 3. Damirchi (Darbnik-1991), 4. Sarvanlar (Sis-1991), 5. Ranjbar, 6. Zangilar (Zorak-1991), 7. Kalinin sett. (Habilkand, Reyhanly, Seyidkand-Noramarq-1991)
Mixed settlements:
8. Yukhary Nejili (Nizami-1978), 9. .Ashaghy Nejili (Sayat Nova-1978), 10. Rahimabad, 11.Mehmandar (Hovtashad-1978), 12. Shollu (Dashdavan-1978), 13. Arbat, 14. Ulukhanly (Zangibasar, Masis-1950) sett.

Azizbayov (Pashaly-Vayk region)
1. Kochbay (Yeghedzor-1991), 2. Leyliqachan, 3. Saravan, 4.Akhta, 5. Gomur (Qomk-1991),6. Kabud, 7. Gulustan (Nor Aznaberd-1991), 8. Zeyta (Zedea-1991), 9. Terp (Saravan-1960)
Mixed settlements:
10. Karmrashen (Kotanly), 11. Qndevaz, 12. Horadiz (Oradis-1968)

Spitak (Hamamly) region
1. Qursaly, 2. Saral
Mixed settlements:
3. Qyzyloran (Shenavan-1946)

Stepanavan (Jalaloghlu) region
Mixed settlements:
1. Rus Gargari (Pushkino-1937), 2. Gargar 3. Kalakurak, 4. Kirov (Kharkhar), 5. Chubuqlu (Kuybyshev-1939), Qara Mammad (Maksim Qorki-1939) Artashat (Qamarli) region
Mixed settlements:
1. Yamanjaly (Deskhut-1967), 2. Bayburd Abovyan (Ellar) region
Mixed settlements:
1. Goykilsa (Kaputan-1935), 2. Nurnus

Abovyan (Ellar) region
Mixed settlements:
1. Goykilsa (Kaputan-1935), 2. Nurnus

Hoktemberyan (Qurduqulu) region
Mixed settlements:
1. Baghchalar (Baqaran-1968)

Republican subordinated town resided by Azerbaijanis:
1. İravan
2. Kirovakan (Vanadzor-1990)
3. Hrazdan
4. Stepanavan
5. Cermuk
6. Leninakan (Gumru-1990)Read: 10983