Ana Sayfa   » MÜZİK    » Karabağ dansları   

Karabağ dansları

  Azerbaycan halk danslarının eski tarihi vardır. Halk yaratıcılığının bir türü olarak danslar halk tarafından yaratılmış, yüzyıllardan itibaren nesilden nesile geçmiştir. Danslar Azerbaycan enstrümental halk dans müziği için melodi zenginliği, yapı mütenazırı, diyapozon çeşitliği, aşamalı gelişmesi, tekrar, varyasyon ve silsile yöntemi karakteristiktir. 
Azerbaycan`da hər bir bölgenin kendine özgü dnasları olmuş  ve işbu danslar zamanla genelde Azerbaycan güzel sanatının Altın  Fonu`na dahil edilmiştir. 
Böyle ünlü danslardan kisi de Karabağ bölgesinde yaranmıştır. Adıgeçen dansları bilgilerine arz ederiz. 
UZUNDERE
“Uzundere” olduqça çekici, zarif ve lirik ifadeli dansdır. Onu sadece Azerbaycan`da değil, hem de Kafkasya`da da en sevimli danslar biri olarak görüyorlar. Karabağ`da Ağdam`la Göytepe köyü arasında bir dere var, adına "Uzundere" diyorlar. Bu dans tam olarak adıgeçen dereye vakfedilmiştir.  . 
ASTA KARABAĞI
 “Asta Karabağı” dansı da Karabağ`da yaranmış. Dansın hareket sırası sabittir, durgun kısımda yerinde, sonra ise bir kadar haraketli ifa olunur. Dansın ifa hızı durgundur. 
Okundu: 3698