Ana Sayfa   » DEVLET POLİTİKASI    » Azerbaycan Cumhuriyeti Mülteci ve Göçmenlerin Işleri Üzere Devlet Komitesi   

Azerbaycan Cumhuriyeti Mülteci ve Göçmenlerin Işleri Üzere Devlet Komitesi

  Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanının 1 şubat 2005 tarih 187 sayılı emiri ile onaylanmış Yönetmelik`e uygun olarak Komite`nin temel görevleri mültecilerin ve göçmenlerin geçici olarak meskunlaştırılması, geri dönmeleri, sosyal savunması, işgalden kurtulmuş bölgelerde onlarınsosyhal konut ortamının iyileştirilmesi, Azerbaycan Cumhuriyeti Yasaması ile belirlenmiş şekilde ve esaslarla “mülteci” veya “göçmen” statüsü, adıgeçen statüyü onaylayan belge (kimlik) vermek veişbu statüyü fehsetmek, mülteci ve göçmen olmuş kişilerin haklarının kitlesel şekilde bozulması gerçeğinin uluslararası ve yerel   topluma ulştırılması ilgili kaymakamlıklar aracılığıyla gerçekleştirmek, ikamet yerleri üzere mülteci ve göçmenlerin tescilini yapmak, onlar hakkında tek bilgi bazının oluşumunu sağlamak, geçici olarak meskunlaştıkları yerlerde ve geri iade etme döneminde türlü geri iade ve reintegrasyon tedbirlerini uygulamak, memuriyetin arttırılması, yoksulluğun azaldılması, mülteci ve göçmenlerin zorunlu olarak ayıldıkları konut bölgelerine geri dönmelerine olanak sağlamak amacıyla ilgili develet kurumları, uluslararası ve hükümet halinde olmayan kuruluşlarla ile maca uygun çlışmaların yapılması, onlar için ev ve sosyal objelerin, onarım-inşaat çalışmalarının yürütülmesi, inşaat objelerinin ilgili proje-keşifname belgeleri ile temini ve b. sorunların çözülmesi yönünde  devlet politikasının biçimlenmesinekatılmak ve onun uygulanmasını temin etmektir.
Okundu: 5158