Ana Sayfa   » DEVLET POLİTİKASI    » Esir ve kayıp, rehin alınmış vatandaşlarla ilgili Devlet Komisyonu   

Esir ve kayıp, rehin alınmış vatandaşlarla ilgili Devlet Komisyonu

  Azerbaycan Cumhuriyeti`ne karşı Ermenistan`ın saldırısı sonucu esir ve rehin alınmış kişilerin vatan geri iade edilmeleri, kayıp kişilerin aranmasına ilişkin tedbirler düzenliyor ve onların uygulanmasına başkanlık yapıyor;
esir ve rehin alınmış kişilerin vatan geri iade edilmeleri, kayıp kişilerin aranması amacıyla ilgili devlet kurumlarının, kamu ve uluslararası kuruluşların faaliyetlerini ilişkilendiriyor;
Azerbaycan Cumhuriyeti esir ve kayıp, rehin alınmış vatandaşlar hakkında bilgileri toplar, işbu bilgilerin tescili ve sistemleştirilmesi için ilgili bilgi bankasının oluşturumasını temin eder;
esir ve kayıp, rehin alınmış Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşları ile ilgili çalışmaların durumu hakkında bilgiler, genelleştirilmiş belge ve ilgili önerileri düzenler;
esir tutulan Azerbaycan Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarının savunulmasının temini amacıyla önlemler alıyor.  
esir ve kayıp, rehin alınmış kişilerle ilgili diğer devletlerin temsilcileri ile sürekli irtibat kuruyor, gerekli durumlarda resmi toplantılar yapıyor;
Cenevre Sözleşmesi taleplerinin ihlali halinde, işbu sözleşmelerin belirlediği işlemler kapsamında araştırmaların yapılması yönünde çaba gösteriyor;
esir ve kayıp, rehin alınmış kişilerin sorunları ilgili Uluslararası Kızılhaç Komitesi , sosyal işlerle ilgilenen diğer uluslararası kuruluşlar ve bu alanda faaliyette olan kişilerle işbirliği yapıyor;
esirlikden ve rehinden kurtularak vatana geri dönmüş kişilerin sağlığını yeniden kendilerine kazandırmak ve sosyal geri iade için önlemler alıyor;
esir ve kayıp, rehin alınmış vatandaşlarlailgili mektup, dilekçe ve başvuruların incelenmesini temin ediyor;
Ermenistan Cumhuriyeti tarafından Azerbaycan halkına karşı gerçekleştirilen katliam ve etnik temizleme politikasını yansıtan hukuki-tarihi belgelerin, esir ve kayıp, rehin alınmış kişilerle ilgili malzemelerin dünya toplumuna ulaştırılması için önlemler alıyor;
Askeri saldırı sonucunda Azerbaycan Cumhuriyeti arazisinde esir alınmış, yahut diğer gerekçelerle tutulmuş  karşı tarafa ait kişileri tescilini yapıyor, onların filtrasyon noktasında toplanmasını temin ediyor ve tutulma kurallarının Cenevre Sözleşmelerinin taeplerine uygun olmasını kontrol ediyor;
Komisyon faaliyetini belirgin ortamda kurur, esir ve kayıp, rehin alınmış vatandaşlarla ilgili uygulanan tedbirler hakkında sürekli olarak toplumu bilgilendirir;
Azerbaycan Cumhuriyeti cumhurbaşkanı tarafından Komisyo`na tevdi edilmiş diğer görevleri gerçekleştiriyor.  Okundu: 5069