Ana Sayfa   » KAYNAK    » Yararlanılan kaynaklar   

Yararlanılan kaynaklar

  


1. http://www.karabakh.az
2. http://www.karabakhfoundation.org
3. http://www.karabakh.org
4. http://www.karabagh.com/
5. http://garabaghnews.az/
6. http://www.karabakh-doc.azerall.info
7. http://www.karabakh-war.com
8. http://www.karabakhblog.com
9. http://www.karabakh.legal.az
10. http://www.karabakh.co.uk
11. http://www.karabagconflict.org
12. http://www.khojaly.org
13. http://www.khojaly.org.az
14. http://www.khojaly.preslib.az
15. http://www.khojaly.net
16. http://www.justiceforkhojaly.org
17. http://www.human.gov.az
18. http://www.history.az/
19. http://www.fact-info.az
20. http://www.armenianterror.net
21. http://www.genocide.az
22. http://www.azerigenocide.org/
23. http://www.azerbaijans.com
24. http://www.azerbaijan.az
25. http://www.az.wikipedia.org
26. http://www.azerbaycanli.org
27. http://www.preslib.az
28. http://www.khojaly.preslib.az/ 
29. http://www.president.az
30. http://www.qmkdk.gov.az/
31. http://www.mfa.gov.az
32. http://www.eco.gov.az
33. http://www.azstat.org
34. Veliçko`nun "Kafkas" (elektronik baskı)
35. “Karabağ dün, bugün ve yarın” . İlmi-pratik konferans konuları. I-VII baskılar. B., 2002-2008.
36. Atamoğlan Memmedli. Ermeni`lerin gerçek tarihi. Bakü, 2008.
37. Aygün Hasanoğlu. “Ermeni sendromu”. B., 2007.
38. Azerbaycan tarihi. Yedi cilt. Bakü,1998 
39. Aлиев И. Нагорный Карабах история, факты, события, Ваку. 1989
40. Cahangir Araslı. “Ermeni-Azerbaycan çatışması. Askeri yön”. B., 1995.
41. Cafer Caferov . Arsak kelimesinin etimolojisi. “Karabağ dün, bugün ve yarın”  1.İlmi-pratik konferans konuları (2002 yılı).
42. Elşad Abdullayev. “Dağlık Karabağ sorunu uluslararası hukuk düzeyinde”. B., 2004.
43. Ermeni işgalinin sonuçları. Karabağ Bağımsızlık Teşkilatı, Bakü, 2009
44. Ermeni vehşilikleri (1905-1906) - (1918-1920). Karabağ Bağımsızlık Teşkilatı, Bakü, 2009
45. Feliks Sersvadze. “Ermeni propogandasının ikiyüzlülüğü ve yalanı”. B., 2007.
46. Feliks Sersvadze. “Unutulmuş katliam”. Nyu-York, 2005.
47. Güntekin Nacefli. “HVIII yüzyılda Azerbaycan arazisinde ermeni devletinin yaradılması gayreti”. B., 2007.
48. Hesenov E. Azerbaycan`ın dış politikası: Avrupa devletleri ve ABD (1991-1996). Bakü, 1998
49. Hocalı katliamı. Karabağ Bağımsızlık Teşkilatı, Bakü, 2009
50. İrşad İbrahimov. Vaandaş ve tarih. B., 2005.
51. Karabakh: vision. Bakü, 2011
52. Kemale Hüseynova. 1905-1906 yıllarında Karabağ`da türk-müslüman katliamı. 3. İlmi-pratik konferans konuları (2004 yılı).
53. Gafar Çahmaglı. “Ermeni sorunu”. Tarihin izi ile. B., 2008.
54. Karabağ anıtları.  Bakü, 2009
55. Karabağ hakkında tarihi gerçekler. Karabağ Bağımsızlık Teşkilatı, Bakü, 2009
56. Karabağ savaşı nasıl başlandı. Karabağ Bağımsızlık Teşkilatı, Bakü, 2009
57. Karabağ çatışması: Azerbaycan`ın bakış açısı. Moskova, 2006.
58. Karabağ yaddaş.  Bakü, “MHS – poligraf”, 2010.
59. Karabağ. Sorular ve gerçekler. Bakü, 2005.
60. Karabağ`a geri döneceğiz. Bakü, 2010
61. Gasım Hacıyev. Karabağ`ın maddi ve manevi medeniyeti. Karabağ. Sorular ve gerçekler. Bakü, 2005.
62. Geybullayev G. Karabağ (Etnik ve siyasal tarihine dair). Bakü, 1990 
63. Gahraman Gahramanov. Biz geri döneceğiz. Bakü, 2010
64. Lizbon Toplantısı 1996. Bakü, 1997
65. Mea culpa... Ermeni elitasının itirafları. Editors: Atamoglan Mammadli, Nurida Allahyarova 
66. Memmed Seid Ordubadi. “Kanlı yıllar”. B., 1995.
67. Meryem Oruclu. Karabağ`da etnik değişimlere dair gerçekler rus kaynağında. “Karabağ dün, bugün ve yarın” . 3. İlmi-pratik konferans konuları (2004 yılı).
68. Mir Möhsün Nevvab. “1905-1906 yıllarında ermeni-müslüman kavgası”.B., 1993.
69. Mirze Camal Cavanşir. Karabağ tarihi /Karabağnameler. İki kitapda. Birinci kitap. Bakü, 1989
70. Mirze Camal Cavanşir. Karabağ tarihi. Bakü, 1959 
71. Nazim Memmedov. Azerbaycan SSR-in Dağlık Karabağ Özerk Eyaleti`nde eğitim kalkınması (HH yüzyılın 50-60`lı yılları). “Karabağ dün, bugün ve yarın” .  5-ci ilmi-pratik konferansın konuları(2006-cı il).
72. Nazir Esedov. Dağlık Karabağ Muhtar Vilayetinin sosial-iGtisadi inkişafı. “Karabağ dün, bugün ve yarın” . 1-ci ilmi-pratik konferansın konuları(2002-ci il).
73. Niyaz Hacıyev. “Dağlık Karabağın tarihinden senedler”. B., 2005
74. Novruz Novruzbeyli. Karabağ mövzusu Fransa metbuatında. “Karabağ dün, bugün ve yarın” .  5. ilmi-pratik konferansın konuları(2006 yılı).
75. Paşayev Atahan. Göçürülme. Bakü, 1995.
76. Piriyev Vagif. Azerbaycan`ın tarihi-siyasal coğrafyası. Bakü, 2002
77. Rauf Hudiyev. Ermenistan`dan azerbaycanlıların sınır dışı edilmeleri hakkında (HH yüzyıl). 1. ilmi-pratik konferansın konuları(2002 yılı).
78. Reşid Göyüşov. Karabağ`ın geçmişine seyahat. Azerbaycan Devlet Baskısı, Bakü, 1993
79. Robert Arakelov. “Dağlık Karabağ: Facianın faili malumdur”. B., 1991.
80. Rövşen Allahverdiyev. Dağlık Karabağ`ın tarihi geçmişi, inkar edilmeyen gerçekler (ermeni kaynaklarında). “Karabağ dün, bugün ve yarın” . 2. ilmi-pratik konferansın konuları(2003 yılı)
81. Şükürov K.K. Ermeni`lerin Azerbaycan`da ve Osmanlı İmparatorluğu`nda türk katliam tarihinin öğrenilmesi: yöntem sorunları / Azerbaycan tarihinin çağdaş sorunları. Bakü, 2000, s. 166-275 
82. Tomas de Vaal. “Gara bağ”. Moskova, 2005.
83. Ulduz Paşayeva. Azerbaycan SSR-nin DGÖE-de Özel Yönetim Kurulu`na dair Yasama ve onun eleştirilmesi. “Karabağ dün, bugün ve yarın” . 2. ilmi-pratik konferansın konuları(2003 yılı).
84. Vagif Arzumanlı,  Nazim Mustafa. Tarihin Siyah sayfaları. B a k ü,  1998
85. Yunis Hüseynov. Karabağ`ın tarihi “Karabağname”lerde. “Karabağ dün, bugün ve yarın” .  6. ilmi-pratik konferansın konuları(2007-cı il)
86. Yusif Gazıyev. Ermeni sorunu. Yalanlar ve gerçekler. Bakü, «NURLAR» Baskı- basım endüstrisi Merkezi, 2009.
87. Буниятов З. Почемy Cyмгаит / История Азервайджана пo документам и пувликациям. Бaкy, 1990.
88. Солмаз Рустамова-Тогиди. Март 1918 г. Баку. Баку, 2009. 
89. Ehmedbey Cavanşir. Karabağ hanlığının 1747-1806`lı yıllarda siyasal durumuna dair. Bakü, 1989
90. Mirze Adıgözel bey. Karabağname. Karabağnameler. Bakü 1989
91. Mahmudov Y.M., Şükürov K.K. Karabağ: gerçek tarih, gerçekler, belgeler (Azerbaycan, ingiliz, fransız, arap, alman ve rus dillerinde). Bakü, Eğitim, 2005, 380 s.).
92. Ramiz Mehdiyev - Azerbaycanlılara karşı soykırım gerçekleri. Bakü: 2000. 
93. Karabağnameler. I cilt. Bakü,  2006
94. Karabağnameler. II cilt. Bakü,  2006
95. Karabağnameler. III cilt. Bakü,  2006
96. Karabağ - Gerçek tarih, gerçekler, belgeler (Azerbaycan ve ingiliz dilinde) Yagub Mahmudov, Kerim Şükürov. - Bakü, 2005.
97. Atamoğlan Memmedli - Ermenilerin gerçek tarihi - Bakü, 2008.
98. M.S.Neymet ve V.A.Guliyeva`nın «Azerbaycan halkının maddi medeniyet anıtları ermeni terörünün hedefinde» Bakü, 2007
99. Samuel Vimsin «Ermenistan Terörist «hristian»ülkenin gizlinleri» (elektronik baskı)
100. Castin Makkarti ve Karolin Makkartinin «Türkler ve ermeniler» (elektronik baskı)
101. Erih Fayglın «Terör hakkında hakikat» ve «Keskin dönüş, ermeni mitomanisi ve hakikat» (elektronik baskı)
102. F.Vahabov`un «Dağlık Karabağ olaylar, gerçekler ve sayılar» (elektronik baskı)Okundu: 5722