Ana Sayfa   » KARABAĞ TOPLUMU    » Faaliyeti   

Faaliyeti

  “Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ bölgesi azerbaycanlı toplumu” Sosyal Birlik`in amacı Azerbaycan`ın toprak bütünlüğünü oluşturmak ve Dağlık Karabağ`dan kovulmuş ahalinin kendi anavatanlarına geri dönmelerine yardım etmektir.
Yukarıda belirtilen amaca ulaşmak için Birlik aşağıdakı yönlerde faaliyetde bulunur:

Ermenistan-Azerbaycan, Dağlık Karabağ sorununun çözümünde Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağn bölgesinin azerbaycanlı toplumunun (bundan böyle - Toplum) etkinliğini arttırmak
Sorunun tarihi kökenleri ve çözümüyle ilgili ülke Cumhurbaşkanı`nın yürüttüğü geniş ölçekli önlemlerle ilgili ahaliye eğitim vermek
Toplum üyelerinin sosyal - ekonomi sorunlarını öğrenmek ve ilgili devlet kurumları aracılığıyla onların çözümünü sağlamak
Kültürel mirasın muhafizası ve yayılmasında Toplum olanaklarını mobilizasyonu, Dağlık Karabağ`dan olan gençlerin yurt dışında eğitim görmelerine ortam sağlamak.
Kültürel-kitlesel tedbirleri, spor yarışları organizasyonu, yetenekli gençlerin yurtiçi ve uluslararası sanatsal yaratıcılık müsabakalarına, spor  yarışlarına katılmak ortamı sağlamak;
Çocuk ve gençlere yurtseverlik ve milli-manevi değerlere bağlılık duygularının, aşırıcılık ve tarafgirlik hallerine karşı mücadele ruhunun öğretilmesi için tedbirler gerçekleştirmek;
Dağlık Karabağ sorunu ile uğraşan uluslararası örgüt ve kurumlarla yapılan konuşmalarda Toplumu temsile, uluslarası ilişkileri ve işbirliği alanında faaliyeti ilgili devlet kurumları ile uyumlaştırmak,
Dağlık Karabağ azerilerinin kendi anavatanlarına kesin olarak geri dönme isteyini, normal barış ve huzur ortamında yaşamak fikrinde oldukalarını dünyaya beyan etmek,
Azerbaycan topraklarının Ermenistan tarafından işgal edilmesi ve barışçı azeri halkının karşılaştığı mahrumiyetler hakkında bilgileri, işag edilen toprakların ahalisi, doğası ve ekoloji durumu, kültürel mirası, tarihi anıtları vb. Hakkında bilgileri biriktirmek, incelemek, ülke yurtdışı Kitle İletişim Araçlarında aydınlatmak,
Ermenistan tecavüzü sonucunda  Dağlık Karabağ`dan mülteci olan vatandaşların hak ve çıkarlarını savunmak, Toplum üyelerinin ihlal edilmiş hakları konusunda uluslararası örgütlerde ve mahkemelerde davalar kaldırmak,
Toplum üyelerine hukiki yardım etmek
Uluslararası kararın Azerbaycan lehine biçimlenmesi için internet kaynaklarından daha kapsamlı ve ekonomik şekilde kullanmak,
Eğitim gördükleri ülkelerin toplumunda Dağlık Karabağ hakkında gerçekleri belirtmek amacıyla yurtdışında eğitim gören öğrencilerin , özellikle Karabağ ökenli gençler grubunu oluşturmak,
İhtilaf ile ilgili uluslararası düzeyde düzenlenen organizasyonlarda Karabağ ökenli uzmanların ve yurtdışında eğitim gören gençlerin katılımına olanak sağlamakla Toplum düşüncesini topluma belirtmek.
Esir ve kaybolan vatandaşların kaderinin aydınlatılması ve onları geri alınmaları için ilgili devlet kurumları ve uluslararası kurumlarla işbirliği yapmak,
Toplum sorunlarının çözümüne yönelik uluslararası proje ve programlarını kabul etmek ve gerçekleştirilmesi başarmak, bu konuda yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşları ile işbirliği yapmak,
“Halk diplomatisi” kapsamında Azerbaycan Cumhuriyeti Dağlık Karabağ ermeni toplumu ile görüşü sağlamak,
Dağlık Karabağ`la ilgili yığınsal ve elektronik bilgi araçlarındakı materialları takip etmek, incelemek ve anında karşılık vermek, yerel ve yabancı basın mensupları için buluşmalar, brifingle gerçekleştirmek,
Mülteci ve yerlerinden zorunlu göç ettirilmiş insanların yaşam ortamının iyileştirilmesi ve istihdamın arttırılması üzere Devlet programı`nda öngörülen organizasyonların gerçekleşmesinde ve anavatanlarına geri dönüşle ilgili programın yapımına katılmak.
Yasama organlarında Toplum`un çıkarları ile ilgili davalar kaldırmak ve Milli Meclis üyelerinin yardımıyla yabancı ülkeler parlamentosunda Toplum`un çıkarlarına uygun dinlemeler, toplantılar düzenlenmesini, lobicilik sağlamak. Okundu: 5127