Ana Sayfa   » HOCALI KATLİAMI    » Katliamın tanınması    » Katliamın tanınmasının uluslalarası hukuki esasları   

Katliamın tanınmasının uluslalarası hukuki esasları

  Aşağıdaki belgeler Hocalı olaylarının uluslararası  hukuk normlarına göre soykırım olarak tanımlanmasını mümkün kılmaktadır:
1. BM Genel Kurulu  tarafından 260 A (III) sayılı kararnameyle kabul edilmiş 9 Aralık 1948 tarihli "Soykırım Suçunun Önlenmesi ve  Cezalandırılmasına Dair Sözleşme”.
2. Nürnberg Askeri Ceza Mahkemesi Tüzüğü (Tüzükte soykırım suşuna doğrudan atıfta bulunulmamasına rağmen soykırım hareketler insanlığa karşı işlenmiş suç ve askeri suçlar olarak yorumlanmıştır)
3. Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü (madde 4).
4. Ruanda Uluslararası Ceza Mahkemesi Tüzüğü (madde 1).
5. Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü (madde 6).
6. Azerbaycan Cumhuriyeti Ceza Kanunun (madde 103).
7. Azerbaycan Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanının "Azerbaycanlıların Soykırımına Dair" 26 Mart 1998 tarihli kararname.
Okundu: 4992