Ana Sayfa   » İHTİLAF AGİT-de    » AGİT belge 8 aralık 1995   

AGİT belge 8 aralık 1995

  


Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Bakanlar Konseyinin 5-ci görüşü
Budapeşte, 8 Aralık 1995 yılı 

AGİT Minsk süreciyle ilgili kararı
Bakanlar Konseyi
- AGİT Minsk sürecinin Dağlık Karabağ çatışmasının düzene sokulmasında yegane forum olduğunu onaylar;
- Çatışma taraflarının 12 Mayıs 1994 yılında başlattıkları ateşkese uyma azimlerini takdir eder;
- Tarafları bütün savaş esirleri ve çatışmayla ilgili bulundurulan  her kesi derhal salıvermeye ve Uluslararası Kızıl Haç Komitesinin göz altında bulundurma yerlerine ve göz altında bulundurulan her kesle engelsiz bir şekilde görüşme fırsatı sağlamaya çağırır;
- Faaliyette olan Başkanla koordinasyonu geciktirmeden silahlı çatışmanın durdurulmasına ilişkin siyasi anlaşmanın elde edilmesi yolunda Minsk Konferansı Eşbaşkanlarının çabalarını destekliyor. Bu tür bir anlaşmanın uygulanması bütün taraflar için  çatışmanın temel sonuçlarını aradan kaldıracak ve kısa sürede Minsk Konferansını çağırma fırsatı sunacaktır. Anlaşmanın imzalanması Daimi Şuraya faaliyetinin devam ettirilmesi gereken Yüksek Düzeyli Planlama Grubunun değerli tavsiyelerine dayanarak, AGİT’in barış işlemlerine geçilmesine ilişkin karar kabul etme fırsatı sunacaktır.  
- Çatışmanın çözümlenmesi ilkeleri üzere anlaşmaya varma amacıyla eşbaşkanlarla koordinasyon sağlayarak, doğrudan ilişkilerin kurulmasına dair ifade edilmiş yükümlülükleri takdir eder ve bunun kısa sürede gerçekleştirilmesini ısrarla talep eder, ve
- Kısa sürede anlaşma sağlanması amacıyla tarafların en önemli konuları gözden geçirmek için ifade edilmiş hazırlıklarını dikkate alır. 
Okundu: 5113