Ana Sayfa   » İHTİLAF BMT-de    » BMT GK belge 26 nisan 1995   

BMT GK belge 26 nisan 1995

  


Güvenlik Konseyinin 26 Nisan 1995 yılında  3194. oturumunda "Dağlık Karabağ’da Duruma Dair" başlıklı bendin görüşülmesiyle ilgili Güvenlik Konseyinin Başkanı Güvenlik Konseyi adına aşağıdakileri beyan etmiştir:
Güvenlik Konseyi  884 No’lu kararının 8. bendine uygun olarak AGİT’in Dağlık Karabağ’a dair Minsk Konferansı eşbaşkanlarının takdim ettiği raporları (S/1995/249 ve S/l995/321) görüşmüştür.
Güvenlik Konseyi 12 Mayıs 1994 yılında Rusya Federasyonu aracılığıyla   ve AGİT Minsk Grubuyla işbirliği sonucunda elde edilmiş ateşkesin yaklaşık bir yıldır devam etmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eder.
Aynı zamanda Güvenlik  Konseyi Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresindeki çatışmadan ve Ermenistan Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasındaki gerginlikten duyduğu endişeleri tekrar ifade eder. Güvenlik Konseyi, özellikle bu günlerde yaşanmış şiddet olaylarından duyduğu endişeleri ifade eder ve 6 Şubat 1995 yılında  anlaşmaya varıldığı üzere sorunun çözümünde doğrudan ilişkiler mekanizmasının kullanılması zaruretini vurgular. O  bu tür olayların gelecekte önlenmesi için tarafları tüm gereken önlemleri almaya çağırır.
Konsey bölgenin tüm devletlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğüne dayalı aldığı tüm kararları onaylar.  O, ayrıca uluslararası sınırların dokunulmazlığı ve toprak elde etmek için kuvvet kullanılmasının kabul edilmez olduğunu onaylar.
Güvenlik Konseyi orduların geri çekilmesini sağlamakla çatışmanın tüm taraflar için  esas sonuçlarını ortadan kaldıracak ve Minsk Konferansının çağırılmasına imkan verecek, Minsk Konferansı eşbaşkanlarının silahlı çatışmanın durdurulmasına dair siyasi anlaşma imzalanması için hızlı müzakerelerin yapılmasına yönelik çabalarına yeniden destek vermeye başlar.
Güvenlik Konseyi barış sağlanması için esas sorumluluğun çatışmada yer alan taraflara ait olduğunu vurgular. Güvenlik Konseyi silahlı çatışmanın durdurulmasına dair siyasi anlaşmanın BM Tüzüğü ve AGİT’in ilgili ilkelerine dayalı olarak  imzalanması zaruretini ifade eder. O, tarafları kesinlikle, her hangi bir ön şart koşmadan ve prosedür engelleri olmadan yapıcı müzakerelere başlamaya, barış sürecini sarsabilecek her hangi bir eylemden çekinmeye çağırır. O böyle bir anlaşmanın elde edilmesinin AGİT’in çok uluslu barış güçlerinin yerleştirilmesi için ilk şart olduğunu vurgular.
Güvenlik Konseyi AGİT’in Budapeşte Zirvesinin 6 Aralık 1994 tarihli "Dağlık Karabağ Çatışmasına İlişkin AGİT Faaliyetinin Yoğunlaştırılması" kararını takdir eder. O, taraflar arasında silahlı çatışmaların durdurulmasına dair anlaşmaya varılırsa, AGİT’in çok uluslu barış güçlerinin muhtemel  konuşlandırılmasına dair gereken kararlarla devamlı siyasi destek vermeye hazır olduğunu onaylar.
BM ayrıca teknik konularda danışmanlık ve bilirkişi hizmeti sağlamaya da hazırdır.
Güvenlik Konseyi tarafların Minsk Grubu çerçevesinde  15 Nisan 1994 yılında anlaşmaya vardıkları üzere güven oluşturucu önlemleri, özellikle de insani yardım alanında, ayrıca bütün savaş esirlerinin ve sivillerin ateşkesin birinci yıldönümüne dek serbest bırakılması gerektiğini vurgular. O, tarafları silahlı çatışmadan zarar görmüş sivil halkın ıstıraplarını durdurmaya çağırır.
Güvenlik Konseyi Genel Sekretere, AGİT Başkanına ve Minsk sürecinin ilerlemesi, bölgelerde durum, özellikle ilgili kararların uygulanması, AGİT ve BM arasında bugün ve gelecekte işbirliğine ilişkin Konseye rapor sunmaya devam etmesi konusunda AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlığına olan talebini yeniler.  Konsey bu konuyu davam ettirecektir.
Okundu: 5044