Ana Sayfa   » İHTİLAF BMT-de    » BMT GK belge 18 ağustos 1993   

BMT GK belge 18 ağustos 1993

  


Güvenlik Konseyi üyeleriyle müzakereler yaparak Konsey Başkanı Konsey adına, 18 Ağustos 19913 tarihli 3264. oturumunda "Dağlık Karabağ’da Duruma Dair" başlıklı bendin Konsey tarafından görüşülmesiyle ilgili olarak aşağıdakileri beyan etmiştir.
Güvenlik Konseyi Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin kötüleşmesinden ve aralarındaki gerginlikten ciddi endişe duyduğunu ifade eder. Konsey Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölgesinde yaşayan Ermenilerin, Konseyin 822 ve 853 No’lu kararlarını kabul etmeleri amacıyla etkinliğini kullanmaya çağırır.
Konsey aynı zamanda son günlerde Füzuli ilçesinde çatışmaların şiddetlenmesinden de rahatsızlık duyduğunu ifade eder. Konsey önceler Azerbaycan Cumhuriyetinin Kelbecer ve Ağdam ilçelerine yapılmış müdahaleyi ve bu ilçelerin işgalini kınarken, Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölgesinden Füzuli ilçesine düzenlenen saldırıları da kınar. Konsey bütün saldırıların durdurulmasını ve bölgede barış ve güvenliğini tehdit eden askeri operasyonların ve bombardımanların derhal durdurulmasını ister, ayrıca işgal güçlerinin Füzuli bölgesinden, ayrıca Azerbaycan Cumhuriyetinin Kelbecer, Ağdam ilçelerinden ve civarındaki diğer işgal edilmiş ilçelerinden derhal, tamamen ve kayıt şartsız çıkarılmasını ister.  Konsey Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini bu amaçla kendi etkinliğini kullanmaya davet eder.
Konsey Azerbaycan Cumhuriyetinin ve bölgenin diğer devletlerinin egemenliği ve toprak bütünlüğünü, ayrıca sınırlarının dokunulmazlığını bir daha onaylar ve çatışmaların,  AGİK’in Minsk Grubunun çatışmanın barışçıl yollarla ortadan kaldırılmasını sağlamak yönündeki çabaları üzerindeki etkisinden derin endişe duyduğunu ifade eder. Konsey AGİK’in barış sürecini tamamen savunduğunu vurgular ve Minsk Grubunun müzakerelerin bugünkü aşamasında  kendi bakış ve tutumlarını doğrudan ifade etmek için çatışmada yer alan taraflara tanınmış olanakları özellikle vurgular. Bu anlamda Konsey bütün tarafları 13 Ağustosta Minsk Grubunun sunduğu "BM Güvenlik Konseyinin 822 ve 853 No’lu Kararlarının Uygulanmasına Dair Acil Önlemler Planı”nın kesinleşmiş versiyonuna olumlu  yanıt vermeye ve sorunun barış yoluyla çözümünü bozabilecek her hangi bir hareketten kaçınmaya çağırır. Konsey  bugünkü durumun tüm yönlerine ilişkin rapor hazırlamak için AGİK’in bölgeye misyon göndermekle ilgili  isteğini takdir eder.
Son günlerde çatışmanın genişlenmesiyle ilgili  Konsey devletleri çatışmanın şiddetlenmesi veya Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgalinin devam ettirilmesiyle sonuçlanabilecek her hangi silah ve mühimmat  göndermekten çekinmekle ilgili 853 No’lu karardaki beyanını bir daha ısrarla onaylar. Konsey Ermenistan Cumhuriyeti hükümetini müdahil güçlerin askeri operasyonları genişletmek için  kaynak almamalarını sağlamaya çağırır.
Konsey, aynı zamanda sivil halkın gittikçe artan ıstıraplarını hafifletmek amacıyla bölgeye, çatışmadan zarar görmüş tüm bölgelere uluslararası insani yardımın engelsiz ulaştırılmasını sağlamaya dair 822 ve 853 No’lu kararlarda yer alan çağırışları bir daha tekrarlar. Konsey taraflara, uluslararası insani hukukun ilke ve normlarına  uymak zorunda olduklarını ve uymaları gerektiğini hatırlatır.
Güvenlik Konseyi bu konuyla yakından ilgilenmekte devam edecek ve kararlarına, tüm tarafların  kabul etmelerini ve uymalarını  sağlamak için gereken önlemleri gözden geçirmeye hazır olacaktır.
Okundu: 5055