Ana Sayfa   » İHTİLAF AŞ-de    » AKPK tavsiye 2005   

AKPK tavsiye 2005

  


AGİT Minsk Konferansının İlgilendiği Dağlık Karabağ bölgesinde çatışma
1690 (2005) No’lu tavsiye kararı

Parlamenter Meclisi AGİT Minsk Konferansının ilgilendiği çatışmaya dair 1416
(2005) No’lu tavsiye kararına istinat ederek, Bakanlar Komitesine aşağıdaki tavsiyelerde bulunur:
I. Özellikle askeri operasyonlardan çekinme ve Azerbaycan’ın tüm işgal edilmiş topraklarından askeri güçlerin geri çekilmesi dahil, ilgili tarafları BM Güvenlik Konseyinin 822 (1993), 853
(1993), 874 (1993), 884 (1993) No’lu karalarına uymaya çağırsın;
II. Azerbaycan ve Ermenistan tarafından BM Güvenlik Konseyi kararlarının ve AGİT Bakanlar Kurulunun çatışmayla ilgili kararlarının uygulanmasının gözlemini yapsın ve gözlem sonuçlarına ilişkin Meclise rapor versin;
III. BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun olarak çatışmanın barışçıl yollarla çözümü için üye devletler tarafından gösterilen çabalar konusunda Meclise rapor verisin. Bu raporda BM Güvenlik Konseyinin 853 (1993) No’lu kararına zıt olarak üye devletlerin çatışmanın yoğunlaştırılmasına veya toprakların işgalinin devam ettirilmesine neden olan silah ve mühimmat teçhizatından çekinip çekinmemeleri konusu raporda yer alsın;
IV. Dağlık Karabağ çatışmasına ilişkin 1251 (1994) No’lu tavsiye kararı hatırlatılarak, Azerbaycan
ve Ermenistan’ın istedikleri takdirde, Dağlık Karabağ’ın siyasi statüsünün belirlenmesine yardım etmek amacıyla onlara  bilirkişi  yardımı sağlansın;
V. Azerbaycan ve Ermenistan’da özel güven oluşturucu önlemlerle ilgili eylem planı için kaynak ayrılsın;
VI. Her iki ülkeden öğretmenler ve gazeteciler için daha iyi karşılıklı anlaşma, hoşgörü ve barış amacıyla özel eğitim programlarının  uygulanmasına kaynak ayırsın;
VII. Özellikle eğitim kurumları ve toplumsal KİA’lara dair Irkçılık ve  Ayrımcılığa karşı Avrupa Komisyonu tarafından her iki ülke için özel faaliyete kaynak ayrılsın;
VIII. Yetkili yönetim komitelerine Uyuşmazlıkların Barışçıl Yollardan Çözümüne Dair Avrupa Sözleşmesinin  Avrupa Konseyi üye devletleri arasında çatışmaların ortadan kaldırılmasının muasır talepleri ne kadar karşıladığı ve Avrupa Konseyi üye ülkeleri arasında  uyuşmazlıkların barışçıl yollardan çözümü için uygun  araçların bulunması amacıyla sözleşmenin hangi kısmına düzeliş yapılmasıyla ilgili inceleme yapma talimatı verilsin;
IX. İki ülkeye dair faaliyetle ilgili karar verirken 1416 (2005) No’lu kararı dikkate alsın;
X. 1416 (2005) No’lu kararın ve bu tavsiyenin milli, iki taraflı ve uluslararası düzeyde  desteklenmesi
amacıyla onları üye devletlerin hükümetlerine sunsun.Okundu: 4847