Ana Sayfa   » İHTİLAF BMT-de    » BMT GK belge 27 ekim 1992   

BMT GK belge 27 ekim 1992

  


Güvenlik Konseyi üyeleriyle müzakereler yaparak Konsey Başkanı Konsey adına onun 27 Eylül 1992 tarihli 3127. oturumunda "Dağlık Karabağ’da Duruma Dair" başlıklı bendin Konsey tarafından görüşülmesiyle ilgili olarak aşağıdakileri beyan etmiştir.
Güvenlik Konseyi 21 Eylül 1992 yılında Soçi’de ateşkes anlaşmasının imzalanmasına rağmen Dağlık Karabağ’da ve çevresinde durumun ciddiyetini korumasından, ayrıca bununla ilgili insani ve maddi kayıpların olmasından duyduğu üzüntüyü ifade eder.
Güvenlik Konseyi 26 Ağustos 1992 tarihli (S/24493) tarihli "Dağlık Karabağ’da duruma dair bildirinin içeriği, özellikle de AGİK’in Dağlık Karabağ çatışmasına dair Minsk Konferansının çabalarına desteğini onaylar. O, kesinlikle tüm tarafları ve bu sorunla ilgili olan diğerlerini derhal ateşi durdurmaya ve her türlü ablukanın ortadan kaldırmaya çağırır. O, Minsk Konferansının faaliyetinin derhal yeniden başlatılmasına ve başkanın önerdiği kural ve prosedürlere dayalı olarak siyasi müzakerelerin açılmasına çağırır. O, ısrarla bu konuyla ilgili tüm tarafları ve diğerlerini, onların uyuşmazlıklarının kısa sürede ve imzalanmasını sağlamak için  AGİK’le sıkı işbirliğine ve Konferansın faaliyetine aktif  surette katılmaya çağırır.
Güvenlik Konseyi Genel Sekreterin Birleşmiş Milletlerin AGİK’in çabalarının desteklenmesi planına, ayrıca insani yardım yapılmasına ne gibi katkılarda bulunabileceği konusunun incelenmesi için bu bölgeye temsilcisini göndermek niyetinden memnun olduğunu ifade eder.
Okundu: 5097