Ana Sayfa   » İHTİLAF BMT-de    » BMT genel kurulu tarafından kabul edilmiş belgeler   

BMT genel kurulu tarafından kabul edilmiş belgeler

  Azerbaycan’ın İşgal Edilmiş Topraklarındaki Durum
Genel Kurul

Birleşmiş Milletler Tüzüğünün amaçlarını, ilkelerini ve hükümlerini rehber edinerek, Güvenlik Konseyinin 822 (1993) No’lu 30 Nisan 1993 tarihli, 853 (1993) No’lu 29 Temmuz 1993 tarihli, 874 (1993) No’lu 14 Ekim 1993 tarihli ve 884 (1993) No’lu 12 Kasım 1993 tarihli kararlarını ve Konseyin “Azerbaycan’da Mültecilere ve Mecburi Göçmenlere Olağanüstü Uluslararası Yardım” adlı 48/114 No’lu 20 Aralık 1993 tarihli ve “Azerbaycan’ın İşgal Olunmuş Topraklarında Durum” adlş 60/285 No’lu 7 Eylül 2006 tarihli kararlarını bir daha hatırlatarak, Dağlık Karabağ çevresinde Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarında Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının olay araştırma misyonunun raporunu ve Dağlık Karabağ çevresinde Azerbaycan’ın işgal edilmiş topraklarında Minsk Grubunun olay araştırma misyonuna dair Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Minsk Grubu Eşbaşkanlarının Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Daimi Konseyine gönderilmiş mektubunu hatırlatarak, Yangınlara maruz kalmış Dağlık Karabağ bölgesi ve çevresinde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı tarafından yapılmış çevre değerlendirme misyonunun raporunu dikkate alarak, çatışan tarafların uluslararası insani hukuk kurallarına uyulmasına dair aldıkları yükümlülükleri bir daha onaylayarak,  Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölgesi ve çevre topraklardaki çatışmanın uluslararası barış ve güvenliği için tehdit oluşturmasından ciddi endişe duyarak ve onun Güney Kafkasya ülkelerindeki insani durum ve kalkınma üzerindeki etkisini dikkate alarak, 
1. Azerbaycan Cumhuriyetinin uluslararası düzeyde tanında sınırları dahilinde egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı ve  desteği bir daha onaylar;
2. Ermenistan’ın bütün kuvvetlerinin Azerbaycan Cumhuriyetinin işgal altındaki tüm topraklarını derhal, tam ve kayıt şartsız çıkmalarını talep eder;
3. Azerbaycan Cumhuriyetinin işgal edilmiş topraklardan kovulmuş ahalinin öz evlerine kayıtmasına dair ayrılmaz hukuklarını bir daha tasdik eder ve çatışmadan zarar görmüş toprakların bütünlükle yeniden canlandırılması dahil bu geri dönüş için  gereken ortamın oluşturulması zaruretini vurgular;
4. Azerbaycan Cumhuriyetinin terkibinde kalacak Dağlık Karabağ bölgesinde etkin demokratik özyönetim sisteminin kurulmasına için imkan oluşturacak Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycanlı ve Ermeni toplumlarının normal, güvenli ve eşit şartlarda yaşamının sağlanması zaruretini kabul eder;
5. Bir daha onaylıyoruz ki hiçbir devlet Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarının işgalinin sonuçlarından gelen durumu hukuki olarak tanımamalı, ayrıca bu durumun devam ettirilmesi için her hangi yardım ve destek sağlamamalıdır;
6. Uluslararası hukukun norm ve ilkelerine uygun şekilde çatışmanın barış yoluyla çözümü amacını taşıyan uluslararası arabuluculuk çabalarına, özellikle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının Minsk Grubunun çabalarına desteği ifade eder ve yukarıda geçen hükümlere uygun şekilde devamlı ve kalıcı barışa ulaşmak amacıyla bu çabaların yoğunlaştırılması zaruretini kabul eder;
7. Üye devletler, uluslararası ve bölgesel kurumlar ve yapılar kendi yetkileri çerçevesinde çatışmanın çözümlenmesi sürecine verimli katkılarını sağlamaya çağırır;
8. Genel Sekreterden altmış üçüncü oturumunda bu kararın uygulanmasına dair ayrıntılı rapor sunmayı talep eder;
9. Altmış üçüncü  oturum toplantısının ön gündemine “Azerbaycan’ın İşgal Edilmiş Bölgelerindeki Durum” adlı bendin dahil edilmesini karara alır.Okundu: 5361