Ana Sayfa   » ENTRİKALAR    » Tarım zararları   

Tarım zararları

  


İşgal altında bulunan Yukarı Karabağ bölgesi Azerbaycan’ın büyük tarım bölgesi idi. Elverişli dağ arası ve dağ eteği ovalıkları ve yaylaları olan ve iyi rutubet alan Küçük Kafkas’ın işgal olunmuş bölgesi tarımın bitkicilik ve hayvancılık alanlarının gelişmesi açısından geniş olanaklar sunmaktadır. Tarım sektöründe tahılcılık, yem üretimi, üzümcülük, tütüncülük, patates üretimi, pamukçuluk, et ve süt üretimi ve özellikle de koyunculuk daha gelişmiştir.
Yukarı Karabağ’ın eskiden gelişmiş üzümcülük sektörüne 1970’lerden sonra ilgi daha da fazla olmuştur. Üzümcülük ve şarap üretiminin gelişmesiyle ilgili yeni teknoloji ve şarap fabrikalarının yer aldığı büyük çiftlikler tesis edilmiştir. Bölgede üretilen önemli ürünlerden biri de tütün idi.

Ermenistan’ın işgali sonucunda bölgede faaliyet gösteren birçok tarım sektörü, kolektif çiftlikler, devlet tarım çiftlikleri, b üretim birlikleri ve tarım firmaları faaliyetlerini durdurmuştur. Böylelikle işgal edilmiş arazilerde 1988’den kalan 311 tarım işletmesi, 145 yeni, muasır teknolojiyle donatılmış üzümcülük ve şarapçılık işletmeleri, özellikle ünlü Karabağ cinsli at yetiştiren Ağdam atçılık çiftliği, 135 kolektif çiftlik ve 31 ortak çiftlik işletmeleri dağıtılmıştır. Tarım sektörünün altyapısını oluşturan 1365 taşıt ve römork araçları ve 3425 değişik ekin ve römork traktörleri, tahıl ve pamuk makineleri vs. çıkarılamadığı işin işgal altında kalmıştır.
İşgal olunmuş topraklarda 7296 adet hidrolik tesis, 36 adet pompa istasyonu, 26 adet sulama sistemleri, 18 adet sulama sisteminin ana yapıları, 1200 km işletmeler arası sulama kanalları, 5600 km işletmeler arası sulama sistemleri tahrip edilmiş, 127,7 bin hektar kaliteli sulanan topraklar işgal altında kalmıştır. 
Azerbaycan Cumhuriyetinde üretilen tahılın %14,3’ü, üzümün %31,5, etin %14,5, %sütün 17,1, yunun %19,3 ve ipek kurdunun %17’i işgal edilmiş bölgelerdeydi. Ayrıca bu bölgeler organik tarıma elverişli ve kaliteli tarım ürünleri üretmekteydi.
Okundu: 5580