Ana Sayfa   » ENTRİKALAR    » İhtilaf sonuçları   

İhtilaf sonuçları

  Ermenistan Cumhuriyetinin saldırıları sonucunda Azerbaycan Cumhuriyetinin Dağlık Karabağ Toprakları ve çevresindeki 7 ilçe işgal edilmiştir.
1988-1993 yıllarında işgal edilmiş Azerbaycan toprakları:
Dağlık Karabağ: işgal tarihi – 1988-1993 yılları, yüzölçümü 4400 km2. (Şuşa, Hankendi, Hocalı, Esgeran, Hocavend, Ağdere);
Laçın ilçesi: işgal tarihi - 17 Mayıs 1992 yılı, yüzölçümü - 1875 km2;
Kelbecer ilçesi: işgal tarihi - 2 Nisan 1993 yılı, yüzölçümü -  1936 km2
Ağdam ilçesi: işgal tarihi - 23 Temmuz 1993 yılı, yüzölçümü -  1154 km2;
Cebrayıl ilçesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993 yılı, yüzölçümü -  1050 km2;
Füzuli ilçesi: işgal tarihi - 23 Ağustos 1993 yılı, yüzölçümü -  1139 km2;
Gubadlı ilçesi: işgal tarihi - 31 Ağustos 1993 yılı, yüzölçümü -  826 km2;
Zengilan ilçesi: işgal tarihi - 30 Ekim 1993 yılı, yüzölçümü -  707 km2.

Böylelikle, Ermenistan Cumhuriyetinin saldırıları sonucunda Azerbaycan topraklarının yüzde 20’si işgal edilmiş, 20 binden fazla kişi öldürülmüş, 50 binden fazla kişi yaralanmış ve sakat bırakılmıştır. Bir milyondan fazla kişi yaklaşık 20 yıldır mülteci ve mecburi göçmen durumundadır. Bu insanlar Ermenistan’ın Azerbaycanlılara karşı etnik temizleme ve soykırım politikasının kurbanı olmuş, sıradan insan haklarından bile mahrum bırakılmışlar.
İşgal sonucunda 900’den fazla iskan birimi yağmalanmış, yakılıp yıkılmış, 6 bin sanayi, tarım işletmesi ve diğer tesisler mahvedilmiş,  toplam alanı 9 milyon m2’den fazla 150 bin konut dağıtılmış, 4366 sosyal kültürel tesis,  aynı zamanda 695 sağlık ocağı mahvedilmiştir.
İşgal edilmiş arazilerde tarım alanı, su işletmeleri, su teknolojik yapıları, her türlü ulaşım ve iletişim hattı tamamen kullanılamaz hale gelmiştir. Dağıntılar sonucunda ülke ekonomisinin uğradığı zarar 60 milyar ABD Dolarından fazladır.
Savaş sırasında işgal edilmiş Azerbaycan topraklarında 927 kütüphane, 464 tarihi abide ve müze, 100’den fazla arkeolojik abide, 6 devlet tiyatrosu ve konser stüdyosu dağıtılmıştır. Yağmalanmış müzelerden 40 binden fazla kıymetli eşya ve nadir eser çalınmıştır. Kelbecer tarih bölge müzesi yerle yeksan edildikten  sonra müzedeki nadir altın ve gümüş ziynet eşyaları,  geçen yüzyıla ait halılar Ermenistan’a taşınmıştır. Şuşa’daki tarih müzesinin, Ağdam’daki ekmek müzesinin, Zengilan’daki Taş Abideler müzesinin de kaderi aynı olmuştur. Çalınmış ve mahvedilmiş  bu tarihi ve kültürel servetlerin değerini belirlemek, parayla ölçmek mümkün değildir. Kısacası, Ermenistan Cumhuriyeti Askeri Çatışmalar  Zamanı Kültürel Servetlerin Korunmasına İlişkin Lahey Sözleşmesinin  ve Kültürel Servetlerin Yasa dışı Dolaşımına İlişkin  Paris Sözleşmesinin hükümlerini açık şekilde ihlal ederek Azerbaycan’ın kültürel servetlerini yağmalamışlar.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1993 yılında kabul ettiği 822, 853, 874, 884 sayılı kararlarında Azerbaycan Cumhuriyetinin toprak bütünlüğünün tanınmasına ve işgal olunmuş Azerbaycan topraklarının kayıt şartsız boşaltılmasına dair taleplere rağmen Ermenistan Cumhuriyeti işgal politikasını sürdürmektedir. 

İşgal edilmiş topraklarda bulunan Ermenistan askeri kuvvetleri
Tank 316
Top 322
ACV 324
Asker sayısı 40 000

İşgal edilmiş topraklarda  kanunsuz olarak meskunlaşmış ahali
Dağlık Karabağ -  8 500
Laçın - 13 000
Kelbecer - 700
Zengilan - 520
Cebrayıl  - 280
Toplam:  23 000

Dağlık Karabağ ve ona bitişik araziler de dahil, Nahçivan Özerk Cumhuriyeti 1, Ağdam ilçesinin 80, Füzuli ilçesinin 54, Terter ilçesinin 13 ve Gazah ilçesinin 6 köyü şimdi de işgal altındadır.Okundu: 4716