Ana Sayfa   » MÜZİK    » Müzisyenler   

Müzisyenler

  


Cemil Meşedi (1875-1928)
Cemil meşedi (Meşedi Cemil Usta) Şuşa'da dünyaya göz açıp. C.Emirov 1907 yılında Cenceye göçüp ve burada ünlü Meşedi Mehmet Ferzeliyevi, Malıbeyli Hamidi, Bülbülü, Seyyid Şuşinskini eşlik etmekle ünlüleşib.
Geniş dinleyici kitlesinin sevgisini kazanan C.Emirov 1910 yılında Riqada "Qramofon" firmasında ifasını yazdırıp.Tar, kamança ve qarmon ifa etti. Üstad ifaçı olmakla beraber, C.Emirov, hem de becerikli besteci ve eğitimci olarak da tanınmışdır.
C. Emirov 1915 yılında "Seyel mülk" operasını Gence'de sahneye koydu. Bir yıl sonra hemen eser başarıyla Tiflis'in Z. Paliaşvili adına ulusal opera tiyatrosunda oynanılıb.

Eşref Celal oğlu Abbasov (1920-1992)
Eşref Abbasov Şuşa'da doğdu. E.Abbasov 1948 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nı, 1952 yılında ise Moskova Devlet Konservatuarı aspiranturasını bitirmiştir.
Profesör E.Abbasov 1953-57 yıllarında Azerbaycan Devlet Konservatuarı Rektörü oldu. 1965 yılında ilk Azerbaycan çocuk balesi olan "Karaca kız" ı yazmıştır. E.Abbasov piyano ve orkestra için konserin, senfoni orkestrası için "Konsertino"nun, "Şuşa", "Gelecek gün", "Dramatik" senfoni poemalarının, "Senden bana yar olmaz", "Dağlar koynunda" operetlerinin, birçok enstrümantal eserin, hor, şarkı, romansın yazarıdır.

Cengiz Zülfikar oğlu Hacıbeyov (1913-1971)
Cengiz Hacıbeyov Şuşa'da doğdu. C. Hacıbeyov 1931 yılından M.FAxundov adına Azerbaycan Devlet Opera ve Balesi orkestrasında Üzeyir Bey Hacıbeylinin ve Müslim Maqomayevin yönetimi ile kemancı olarak görev yaptı.
C. Hacıbeyov'un yaratıcılığının esas faaliyeti Azerbaycan Karakterler Komedi Tiyatrosu, Devlet Radyo ve Televizyon yayınları Komitesi senfoni orkestrası, Ü. Hacıbeyli adına Devlet Senfoni Orkestrası ile bağlı olup. 1938-1953 yıllarında baş orkestra şefi çalıştı.

Niyazi (Niyazi Zülfikar oğlu Hacıbeyov-Tağızade) (1912-1984)
Niyazi Tiflis'te doğdu. Şuşalı Azerbaycan bestecisi Zülfüqar Hacıbeyov'un oğludur. Niyazi'nin müzisyen olgunlaşmasında amcası Üzeyir Hacıbeylinin büyük rolü olmuştur. O, Moskova'da ve Leningrad'da (Petersburg'da) müzik eğitimi alıp, Azerbaycan Devlet Konservatuarı aspiranturasında okumuştur.
Niyazi bestecilik ve dirijorluq faaliyetine 1930'larda başlamıştır. Azerbaycan Devlet Senfoni Orkestrası'nın oluşmasında yakında katıldı, 1938 yılından (belli aralıklarla) ömrünün sonuna kadar orkestranın sanat rehberi ve baş dirijoru olmuştur.
Niyazi bir takım senfoni eserlerin ("Rast" senfonik muğamı), opera ("Hüsrev ve Şirin"), bale ("Citra") ve vokal eserlerinin yazarıdır. Eser yazarın konturölü birçok yabancı ülkelerde seslenip, Çekoslavakya'nın ("Suprafon") ve ABD'nin ("Rikordi") müzik şirketleri tarafından pikap plağın yazılıbdır.

Fikret Meşedi Cemil oğlu (1922-1984)
Aslen Şuşalı olan Fikret Emirov Gence'de doğdu. O, 1948 yılında Bakü Konservatuarı'nı (Üzeyr Hacıbeyli ve Boris Zeydmanın kursu) bitirdi. F.Emirov XX yüzyıl Azerbaycan müziğinin önemli simalarından biridir. F.Emirov Azerbaycan müziğinin dünya şöhreti kazanmasında önemli rol oynadı. O, sözlü geleneğe sahip Azerbaycan müziğinin lad-intonasiya ve kompozisyon yapısının yeni olanaklarını açığa açmıştır. F.Emirov "Sevil" operasının, "kalpçalanlar", "Gözün aydın" müzikli komediyalarının, "Nesimi destanı", "Binbir gece", "Nizami" baletl rinin yazarıdır. Azerbaycan müziğinde senfonik müziğin temelini kılandan biri olmuştur. F.Emirovun "Nizami" senfonizması, "Şur", "Kürt-ovşarı", "Gülistan Bayatı-Şiraz" senfoni muğamları onun yaratıcılığında önemli aşama düzenledi. Ü. Hacıbeyli muğamları ilk defa aslında olduğu gibi  muğam operaların uygulama yapmışsa, F.Emirov onları senfoni müzik ilkeleri temelinde geliştirip ve iki farklı tarzı Batı ve Doğu profesyonel müziğinin organik ilişkisine nail olmuştur.

Sultan İsmail oğlu Hacıbeyov (1919-1974)
Soltan Hacıbeyov 1919 yılında Şuşa şehrinde doğdu. 1939 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuarı bestecilik eğitimine, profesör B.İ.Zeydmanın kursuna dahil olmuştur. Henüz konservatoriyaya dahil olmadan önce "Altın gül" müzikli komedisini yazdı. 1945 yılında S. Hacıbeyov "Kervan" senfoni lövh sini bestelemiştir. S. Hacıbeyov'un "Gülşen" balesi 1953 yılında Alişir N vai adına Taşkent Büyük Tiyatrosu sahnesinde (Özbekistan) sahneye yapılmıştır. Yazar baleye yazdığı müzikten suit tertip
edibdir. "Gülşen" suitası büyük tirajla "Bruno" (Amerika) firması tarafından bırakılıp ve geniş yayıldı.

Üzeyir Bey Hacıbeyli (1885-1948)
Üzeyir Bey Hacıbeyli Şuşa kazasının Ağca bölgesinde doğdu. O, Azerbaycan bestecisi, akademisyen, gazeteci, dramaturg, eğitimci ve sosyal aktivist olmuştur. Ü. Hacıbeyli Modern Azerbaycan profesyonel müziğinin ve milli operasının banisidir. Doğu'da ilk operanın yaratıcısıdır.
Ü. Hacıbeyli 1908 12 Ocak de Bakü'de HZTağıyevin Tiyatrosu'nda gösterilen "Leyli ve Mecnun" operası ile sadece Azerbaycan'da değil, bütün Müslüman Doğu'da opera sanatının temelini atmıştır.
Ü. Hacıbeyli 1909-1915 yıllarında birbiri ardınca "Şeyh Senan" (1909), "Rüstem ve Söhrab" (1910), "Şah Abbas ve Hurşit Banu" (1912), "Aslı ve Kerem" (1912), "Harun ve Leyla" (1915) muğam operalarının bestecisidir. O, Azerbaycan'da müzikli komedi tarzının yaratıcısıdır.
Ü. Hacıbeyli 1921 yılında Bakü'de Azerbaycanlı öğrenciler için ilk müzik okulunu – Azerbaycan Devlet Türk Musiki Okulu'nu (sonraları yüksek okul) düzenledi.
Ü. Hacıbeyli yetenekli besteciler, müzisyenler nesli yetiştirmiştir. K. Karayev, F. Emirov, Niyazi, S. Hacıbeyov vb onun talebeleri olmuşlar.

Zülfikar Ebdülhüseyn oğlu Hacıbeyov (1884-1950)
Zülfikar Hacıbeyov Şuşa'da doğdu. Azerbaycan Strateji Komedi Tiyatrosu'nun kurucularından biridir. Z. Hacıbeyov "Elli yaşında delikanlı" (1909), "On bir yaşındaki koca" (1911), "evliyken bekar" (1911) müzikli komedilerinin, "Aşık Garip" (1915) operasının yazarıdır. Z. Hacıbeyov oğlu Niyazi ile beraber ilk sesli Azerbaycan bedii filmlerinden olan "Almas" filminin bestecisi.
 
Süleyman Eyüp oğlu Aleskerov (1924-1999)
Süleyman Aleskerov Şuşa'da doğdu. O, 1948 yılında Azerbaycan Devlet Konservatuarı'nı bitirdi. S.Elesgerovun "Yıldız", "Kendimiz biliriz", "Olmadı öyle, oldu bile", "milyoncunun dilenci oğlu", "Nerdesin, bekarlık", "Sevindik kız arıyor", "Hemişehanım" operettaları Azerbaycan Karakterler Komedi Tiyatrosu sahnesinde bugün de oynanılır. Ayrıca, onun "Bahadır ve Sona", "Solgun çiçekler" operaları, birkaç kantat, senfoni, "Bayatı-Şiraz" senfoni muğamı,  senfoni poema ve süitaları Azerbaycan müziğinin incilerindendir.Okundu: 8026