Ana Sayfa   » İHTİLAF AŞ-de    » AKPK belge 24 eylül 2001   

AKPK belge 24 eylül 2001

  


 AK PA Bakanlar Komitesinin kararı
(Strasburg, 24 Eylül 2001 yılı)

Delegeler Sayın Hacıyeva’nın 396 No’lu sorusu üzerine aşağıdaki yanıtı kabul ederler:
1. Bakanlar Komitesi Sayın Hacıyeva’nın Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın toprak bütünlüğünün tanınmasına ilişkin yazılı sorusunu inceledi.
2. Sayın Hacıyeva Bakanlar Komitesinin 10-11 Mayıs 2001 yılında düzenlenmiş 108. dönem toplantısına atıfta bulunmaktadır. Bu görüşmede Bakanlar Komitesi gerçekten Balkanlardaki ve Kafkasya’daki durumu  ele almıştır. Bunun tüm ülkelerin temsil edildikleri bu dönem toplantısı sonunda Bakanlar Komitesi resmi bilgi olarak kabul etmiştir. Onun 2. bendi aşağıdakileri beyan eder:
3. Bakanlar bütün Avrupa’da dünya kamuoyu tarafından tanınmış sınırlara, egemenliğe ve devletlerin toprak bütünlüğüne, ayrıca Birleşmiş Milletlerin Tüzüğüne, AGİK’in Helsinki Nihai Senedinde  ve diğer ilgili uluslararası metinlerde yer alan uluslararası hukuk ilkelerine saygı gösterilmesini bir daha onaylar.
4. Bu cümleyi kabul ederken: bir delegasyon heyeti bu cümleyi, atıfta bulunan uluslararası hukukun (ister açık şekilde vurgulansın isterse de değil) ilkeleri arasında hiyerarşinin olmadığını dikkate alarak kabul ediyor. Söz konusu delegasyon bu konuda açıklama yapmış ve bu açıklama oturum tutanağında yer almıştır. 
5. Yukarıda belirtilenlerden varılan sonuca göre Bakanlar Komitesi Avrupa Konseyinin tüm üyelerinin dünya kamuoyu tarafından tanınmış  sınırlarına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine desteğini, uluslararası hukukun diğer ilkelerinin değerini eşit surette tanımakla açık şekilde bir daha onaylamıştır. Halkların kendi kaderini belirleme hakkı ve Helsinki Nihai Senedinde belirtilmiş diğer ilkeler, onlardan her biri diğerleri dikkate alınarak yorumlanmakla eşit surette ve kayıt şartsız uygulanır. Böylelikle, halkların kendi kaderini belirleme hakkına Birleşmiş Milletler Tüzüğünün amaç ve ilkelerine, uluslararası hukuk normlarına,  ayrıca devletlerin toprak bütünlüğüne dair normlara uygun olarak saygı gösterilecektir.  Sonuç itibariyle bu hak sadece barış görüşmeleri doğrultusunda gerçekleşebilir. Toprak elde etmek amacıyla kuvvet kullanılması kabul edilemez ve ondan doğan hiçbir sonuç yasal olamaz.
6. Bakanlar Komitesi 108. dönem toplantısının yukarıda vurgulanmış resmi bilgisinin 12. bendine istinat
eder. EK olarak 761. oturumunda (18 Temmuz 2001 yılı, 2. 6. konu) GT. SUIVI. AGO-‘nun raporunun görüşülmesi kontekstinde o, yeniden "her iki ülkeyi Dağlık Karabağ çatışmasının barış yoluyla çözülmesine ilişkin faal adımlar atmaya çağırmıştır". Bununla ilgili Bakanlar Komitesi Grubun Parlamento Meclisine gönderilmiş raporuna istinat eder.
7. Bakanlar Komitesi iki ilgili üye devleti yukarıda belirtilmiş 5. bentte yer alan ilkelere uygun olarak uzlaşmaya ve her iki devletin Avrupa Konseyi üyeliğine alındığı sırada üstlendikleri yükümlülüklere aykırı olarak  askeri çözüm lehinde ve düşmanlığı ve nefreti şiddetlendirecek açıklamalar yapmaktan çekinmeye çağırır.  Bakanlar Komitesi bu çatışmanın barış yoluyla çözülmesinin temel ve acil yapılması gereken  bir konu olduğundan emindir. Şöyle ki iki ülkenin ortak  yükümlülüğün  yerine getirilmesi onların
diğer yükümlülüklerinin yerine getirilmesine olumlu etki yapabilecektir. Yoksulluk ve  nefret demokrasi ve insan haklarına saygı açısından elverişli unsur değildir. Barış sadece bölgenin istikrarı, onun ekonomik kalkınması için değil, aynı zamanda bu ülkelerde demokrasinin oturtulması ve güçlendirilmesi açısından zaruridir.Okundu: 3904