Ana Sayfa   » İHTİLAF AŞ-de    » AKPK belge 1997   

AKPK belge 1997

  


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Güney Kafkasya’da çatışmalara dair kararı No: 1119
(1997)

1. Meclis’e göre, Güney Kafkasya çatışmalarında, özellikle Abhazya ve Dağlık Karabağ’da 1994 yılı mayıs ayından itibaren ateşkesin yürürülükte kalması gerginlik bölgelerinde siyasi istikrarın oluşmasına yardım etmelidir.
2. Avrupa’nın Üye Olmayan Ülkelerle Çalışma Komitesinin düzenlediği değişik görüşmelerden sonra bu çatışmaların siyasi çözümü yönünde hızlı, belirleyici ilerleme sağlanacağına ümit etmektedir.
3. Her üç Güney Kafkasya ülkesi – Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan – özel gözlemci statüsüne sahiptirler ve Avrupa Konseyinin tam üyeliğine başvurmuşlar. Meclis’e göre bütün tarafların bu çatışmaları çözmek için  gerçek siyasi iradesi kabul işlemlerini hızlandırmaya yardım edecektir.
4. Meclis bu çatışmalara doğrudan veya dolaylı yolla celp edilmiş bütün tarafları, özellikle Birleşmiş Milletleri, Bağımsız Devletler Topluluğu ve  Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatının uyguladığı arabuluculuk çalışmasına yapıcı bir şekilde katılmaya çağırır.
5. Bu iki çatışmanın karakterce farklı olmasına rağmen Meclis’e göre, çelp edilmiş bütün taraflar onların siyasi çözümüne ilişkin görüşmeleri, özellikle 1975 Helsinki Nihai Senedi ve 1990 Paris Şartına esaslanan aşağıdaki ilkeler üzerinde yürütmelidirler:
a. Sınırların dokunulmazlığı;
b. İlgili bölglerde bütün halkların, özellikle çok uluslu barış güçleri araçılığıyla sağlanmış güvenlikleri;
c. Abhazya ve Dağlık Karabağ için  bütün ilgili tarafların anlaşmaya vardıkları geniş özerklik statüsü;
d. Mülteci ve mecburi göçmenlerin geri dönme hakkı ve insan haklarına saygılı bir şekilde vatandaşlıklarının iadesi.
6. Meclis’e göre,  Güney Kafkasya ülkelerinde kanunun yüceliği, coğulcu demokrasi, insan haklarının savunulması ve toplumsal piyasa ekonomisinin oluşmasında Avrupa Konseyi gerçek anlamda katkı sağlamalıdır.
A. Abhazya ile ilgili,
7. Meclis Tiflis ve Suhumi’nin tutumları arasında iyi ilişkilerin yeninden canlanmasının belli alametlerini vurgulamaktan yanadır ve yukarıda belirtilmiş ilkelere dayalı görüşmeler araçılığıyla elde edilmiş siyasi çözüme ulaşılacağına ümit etmektedir.
8. O, ilgili taraflar, ayrıca Birleşmiş Milletler, AGİT ve Rusya Federasyonunun çabaları kısa sürede Tiflis ve Suhumi için  elverişli tesisinin denge oluşumuyla sonuçlanacağına inanmaktadır ve böylece mülteciler yüksek güvenlik ortamında geri dönebilecek ve bölge halkı barışa ve ekonomik kalkınmaya geri dönebilecektir.
B. Dağlık Karabağ’la ilgili,
9. Meclis Ermenistan ve Azerbaycan parlamento temsilcileri arasında, özellikle onun Avrupa’nın Üye Olmayan Ülkelerle Çalışma Komitesinin 26 Ocak 1997 yılında düzenlediği Güney Kafkasya’da çatışmalara dair seminerinin bir kısmı olarak devam eden diyalogu ve bununla ilgili çatışmanın erken çözümünü sağlamak amacıyla görüşmeleri devam ettirmeyi heveslendiren Dağlık Karabağ’la ilgili AGİT Minsk Grubunun yeniden faaliyete geçmesini takdir eder.
10. O, işgal edilmiş toprakların geri verilmesi ve mülteci ve göçmenlerin geri dönmesi, Dağlık Karabağ’ın elverişli alternatif statüsü, ayrıca onun güvenliğini sağlayan, çatışmanın siyasi çözümüne varmak amacıyla bütün çatışma tarafları arasında doğrudan görüşmeleri hızlandırmaya çağırır.
11. Nihayet o, üç Güney Kafkasya ülkesi – Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan’ın – sonuç itibariyle Güney Kafkasya devletleri birliğinin oluşturulması ve ortak parlamento meclisinin tesis edilmesini görüşeceğine dair arzusunu ifade eder.
1-22 Nisan 1997 yılında Meclisin müzakeresi (10 ve 11. oturum) (Bkz: Belge 7793, Üye Olmayan Ülkelerle Çalışma Komitesinin raporu, raportör: Sayın Sietlinger)
Karar metni 22 Nisan 1997 yılında Meclis tarafından kabul edilmiştir (11. oturum).Okundu: 4904