Ana Sayfa   » İHTİLAF AŞ-de    » AKPK tavsiye 1995   

AKPK tavsiye 1995

  


 Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisinin Ermenistan ve Azerbaycan’da mülteci ve mecburi göçmenlerin insani durumuna dair tavsiye kararı No: 1263
(1995)

1. Meclis, Ermenistan ve Azerbaycan’da mülteci ve mecburi göçmenlerin insani durumuna dair
1059 No’lu (1995) kararına istinat ederek tavsiyede bulunur: 
Bakanlar Komitesi:
I. Dağlık Karabağ’la ilgili acımasız çatışmanın kurbanlarına ve özellikler evlerinden kovulmuş  insanlara uluslararası yardımın tamamen yeterli olmamasından ileri gelen gergin durumu acil şekilde dikkate alsın;
II. Avrupa Konseyinin genişlenmesine dair 1247 No’lu (1994) kararnamesinde sonra, Avrupa Konseyinin Sosyal Kalkınma Fonu ve üye devletlerin, olağanüstü durumlar için öngörülmüş kaynağıyla,
Birleşmiş Milletler ve celp edilmiş diğer uluslararası kuruluşlarla mümkün ilişkide, Ermenistan,
Azerbaycan ve Gürcistan’da mülteci ve mecburi göçmenlere fonun finansmanından yararlanmak imkanı vermeye davet etsin;
III. Bütün üye devletlerin hükümetlerini:
a. Birleşmiş Milletlerin ajansları, Uluslararası Kızılhaç ve Kızıl Hilal Dernekleri Federasyonu ve sivil toplum örgütleri aralılığıyla yapılan uluslararası yardıma  Kafkaslarda karşıdan gelen birçok yıllar için zaruret duyulduğunu onaylamaya ve bunun neticesinde onların gelecek müracaatlarına memnuniyetle yanıt vermeye;
b. Karabağ ve çevresindeki topraklarının mayınlardan  temizlenmesi için gereken uzman ve personel teklifi vermeye;
c. Filistin’de BM’nin  mültecilere yardım ve Kurtarma ve Çalışma Kurumu (UNRWA) Kafkasya için bileşik  BM ajansının kurulması ve Tiflis’te bölgesel  büronun veya benzer koordinasyon mekanizmasının tesis edilmesini dikkate almaya;
d.  Özellikle insan hakları, parlamenter demokrasinin uygulanması ve uygun zamanda azınlık haklarının ve kültürel özelliklerin korunması alanında Avrupa Konseyinin yardım, uzman ve
işbirliği önerilerini onaylamakla Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan yönetimleriyle siyasi diyalog tesis etmeye davet etsin.
Okundu: 4922