Ana Sayfa   » EDEBİYAT    » Çağdaş dönemde Karabağ edebiyatı   

Çağdaş dönemde Karabağ edebiyatı

  


Azerbaycan bağımsızlığını elde ettikten sonra Azerbaycan edebiyatının doğma yurtlarını terk etmek zorunda kalmış Karabağlı şair ve yazarların Ermenistan tarafından işgal edilmiş toprakların geri alınması, halkın gelişmiş toplumlar seviyesinde yaşaması, gençlerin vatansever ruhta eğitilmesi, yakın ve uzak halklarla Azerbaycan halkının dostluk ve kültürel ilişkilerinin tanıtımı, insani ve  toplumsal adalet gibi daha önce de yüzyıllar boyunca klasikler tarafından terennüm edilmiş insani değerlerin  yeni, küreselleşme ortamında  daha da geliştirilmesi sorunları ilgilendirmektedir. Her türlü ideoloji yasaklardan arınmış ve bu alanda çatışmayı gereksi bulan edebi düşünce sahipleri daha ziyade nazari ve estetik rekabetle edebiyatın gelişmesine hız vermektedirler. Bu anlamda son dönemde Karabağlı şair ve yazarlarda  post modern eğilimlerin olduğunu bir daha vurgulamak gerekir.  Bununla birlikte Karabağlı edebiyatçıların ana eğilimi Karabağ’ın kurtuluşu ve geleceğine yöneliktir.
Okundu: 4466