Ana Sayfa   » İHTİLAF AŞ-de    » AKPK belge 1995   

AKPK belge 1995

  


Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin Ermenistan ve Azerbaycan’da mülteci ve mecburi göçmenlerin insani durumuna dair kararı No: 1059. (1995)

1. Meclis 1988 yılında başlamış Dağlık Karabağ çatışmasının Ermenistan ve Azerbaycan’da ifade edilmesi zor insani eziyetleri, binlerce ölü, on binlerce yaralı ve bir milyondan fazla mülteci ve mecburi göçmenlerle sonuçlanmasından üzüntü duyar.
2. Son rakamlar tehditler, yapılmış vahşete dair raporlar ve 1991 yılından önce Sovyet hakimiyetinin emirlerinden sonra kendi evlerini terk etmeye zorlanan yüz binlerce insanı kapsar.
3. Ermenistan ve Azerbaycan’ın 1991 yılında bağımsızlıklarını ilan etmelerinin ardından onların ekonomileri ciddi şekilde tenezzüle uğramıştır. Durum, çatışmanın ve komşu ülkelerin uyguladıkları ekonomik ablukanın etkisiyle daha da kötüleşmiştir.
4. Sonuçta, her iki ülke halkın yaşam düzeyinin ciddi şekilde gerilemiştir ve artmakta olan zorluklarla, ayrıca yükselen işsizlik ve keskin su, yakıt ve enerji yetersizliği ile karşılaşır.
Birleşmiş Milletlerin hesaplamalarına göre her iki ülkede bir milyondan fazla insan halen yoksulluk seviyesinin altında yaşıyor.
5. Genelde mülteciler ve özellikle Azerbaycan’da taleplere uygun gelmeyen çadırlarda yaşayanlar temel ısınma, gıda ve tıbbi yardım yetersizliği sonucunda  ciddi zorluklarla karşı karşıya kalmaktadırlar.
6. Birleşmiş Milletlerin yardım programları her iki ülkede 1992 yılı aralık ayında tesis edilmiştir. Fakat, onların finansmanı durumun ortaya çıkardığı gereksinimleri karşılamak için yetersizdir.
7. Bunun dışında BM ajansları piyasa ekonomisine geçiş, merkezsizleştirme ve sağlık ve eğitim programları için  bilgi teminatına dair her iki hükümete önerilerde bulunur ve yardım gösterir. Buna rağmen  ilgili ülkelerde, aynı zamanda Gürcistan’daki ayrı-ayrı bürolardan  halen yönetilen bu hizmetler işbirliği yolunda belli engellerle zorlaşmıştır ve onların sunulması tecrübe, yönetim ve kaynakların uzun müddete en verimli şekilde harekete geçilmesini yansıtmayabilir.
8. Meclis 12 Mayıs 1994 yılında yürürlüğe girmiş ateşkesi takdir eden, bütün tarafları buna zarar verebilecek her hangi düşmanlık eğlemenden çekinmeye çağıran ve özellikle ilgili tarafların parlamento temsilcileri arasında diyalogu heveslendirmekle barış anlaşmasının imzalanmasına bütün gücüyle yardımını sunan 1251 sayılı (1994) kararını hatırlatır.
9. Meclis savaşan taraflara geri dönmek isteyen mültecilerin, başka yerde meskunlaşmak isteyenlere tazminat vermek şartıyla kendi evlerine mümkün kadar erken geri dönmesini organize etmek; azınlıkların haklarına saygılı olmak; ve onlar arasında olan bütün ulaşım ve iletişim araçları üzerinde ablukayı ve Rusya ve Türkiye’nin uyguladıkları  ablukayı derhal kaldırmak çağırışlarını tekrar vurgular.
10. Meclis ısrar eder:
a. Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan hükümetleri acil yardım ve sağlık, eğitim, onarım ve kalkınmaya ilişkin uzun müddetli programların takdim edilmesinde BM ajansları ve sivil toplum örgütleriyle  geniş işbirliği sağlasınlar;
b. Gürcistan hükümeti BM yardımıyla Mesheti Türklerinin geri dönüşü ve meskunlaştırılmasını kabul etsin ve BM’yi özellikle bu güçsüz grubun durumuna özel dikkat vermeye çağırır;
c. Avrupa Birliği, kendi insani yardım birimi aracılığıyla, Güney Kafkasya halkının güçsüz kesimlerine yardımını artırsın.
11. Nihayet, Meclis Kafkasya’da barışın yeniden inşasına yardımda bulunmak ve insani durumu iyileştirmek için  daha geniş uluslararası çabalarda bulunmaya çağırır ve bu amaçla, üye devletlerin hükümet ve parlamentolarını yetmiş yıllık izolasyondan çıkarmakta olan bu bölgeye yardım, tecrübe işbirliği önerilerinde bulunmaya teşvik eder.
1 – Bu metin Meclis adına faaliyet gösteren Daimi Komite tarafından 15 Mart 1995 yılında kabul edilmiştir.
Bkz: Belge 7250, Göç, Mülteciler ve Demografi Komitesi raporu: Sayın Atkinson; ve Belge 7266, Avrupa’nın Üye Olmayan Ülkelerle Çalışma Komitesinin görüşü, raportör: Sayın Jeszenszki
Okundu: 4941