Ana Sayfa   » MİMARLIK    » Ağdam ilçesi anıtları   

Ağdam ilçesi anıtları

  1. Çıraktepe ikamet yeri - tunç dönemi (Ağdam şehri)
2. Garahacı ikamet yeri - ilk tunç dönemi (Ağdam Hanköyü yolunun sağ tarafında)
3. Garahacılı nekropolu - tunç dönemi (Ağdam şehri)
4. Velihan tepe ikamet yeri - eneolit dönemi (Ağdam- Ağcebedi yolu 1,5 km-de)
5. Kurgan - tunç dönemi (Üzümçülük sovhozu)
6. İlanlıtepe ikamet yeri - eneolit - demir dönemi (Baş Gervend köyü)
7. Deyirmantepe kurganı - tunç ve demir dönemi (Orta Gervend ve Mireşelli köylerinin arasında)
8. İkamet yeri - antik dönemi (Gervend köyü)
9. Şomullutepe ikamet yeri - eneolit dönemi (Mieşrefli köyünden 1 km kuzey-doğuda)
10. Benövşeler tepesi ikamet yeri - eneolit dönemi (Mireşelli Armudlu köylerinin arasında)
11. Gültepe ikamet yeri - eneolit dönemi (Mireşelli köyünden 300 m. kuzey-doğuda)
12. İkamet yeri- e.e. II-I milenyum (Armudlu köyü)
13. Resultepe ikamet yeri - orta tunç dönemi, orta çağlar (Armudlu köyünün kuzey-batısında)
14. Resultepe kurganları tunç dönemi (Armudlu köyü, Resultepe ikamet yerinin 30-40 m. kuzeyinde)
15. İsmayılbey tepesi ikamet yeri - eneolit dönemi (Armudlu köyü)
16. Keblehüseyn ikamet yeri - eneolit dönemi (Keblehüseyn köyü)
17. Namazeli tepesi ikamet yeri - eneolit dönemi (Keblehüseyn köyünden 500 m. doğuda)
18. Kurgan çölü - e.e. II-I milenyum (Boyahmedli köyü)
19. Boyahmedli köyü kurganları (80-e kadar)- ilk tunç dönemi (Boyahmedli, Gızıllı Gengerli ve Salahlı Gengerli köylerinin arasında)
20. Gavurgala ikamet yeri - ilk orta çağlar (Boyghmedli köyünün güney kısmında)
21. Daş Gutusu nekropolu - ilk orta çağlar (Boyghmedli köyünün güney kısmında)
22. Papravend-Boyahmedli kurganları (Möhülü tepeleri, Eli kişi tepesi, Molla Mustafa oğlu tepesi, hemşeri tepesi ve.b)- tunç-demir dönemi- (Boyahmedli köyünün kuzey-doğusunda)
23. Garapirim tepeleri - tunç ve ilk demir dönemi (Garapirim köyünün batısında)
24. Güllütepe -1 ikamet yeri - III-HIII. yüzyıllar (Papravend köyü)
25. Güllütepe - II ikamet yeri- son tunç dönemi, ilk orta çağlar (Papravend köyünün güney- doğusunda)
26. Misir Gışlağı ikamet yeri - son tunç, ilk demir dönemi (Papravend köyünden 250 m. doğuda)
27. Kurganlar - son tunç, ilk demir dönemi (Papravend köyünden 1 km. doğuda)
28. Gala kalıntıları- orta çağlar (Tarpaut köyü)
29. Nekropol - orta çağlar (Kençerli köyü)
30. Şomulutepe ikamet yeri - e.e.V-II milenyum (Guzanlı köyü)
31. Gülmemmed tepesi ikamet yeri- eneolit dönemi (Guzanlı köyünden 2 km. güney- doğuda)
32. Çaggalı tepenin ikamet yeri- eneolit dönemi ((Guzanlı köyünden kuzey- doğuda)
33. Ejdahatepe ikamet yeri - eneolit dönemi (Guzanlı köyünden 2,5 km. doğuda)
34. İkamet yeri - e.e.V-II milenyum (Zengişalı köyü)
35. İkamet yeri - e.e.V-II milenyum ( Merzili köyü)
36. Nekropol - antik dönemi (Seyidli köyü)
37. İkamet yeri - antik dönemi (Elimedetli köyü)
38. İkamet yeri - antik dönemi (Göytepe köyü)
39. Göytepe ikamet yeri - tunç dönemi (Goytepe köyünün Batısında)
40. Göytepe kurganları - tunç dönemi (Göytepe köyünün Batısında)
41. Şümürlütepe kurganı- tunç dönemi ( Efetli köyü)
42. Balatepe kurganı - tunç dönemi ( Efetli köyü)
43. İkamet yeri - antik dönemi ( Sarıhacılı köyü)
44. Çinartepe ikamet yeri- e.e.V-II milenyum ( Sarıhacılı köyünden 3 km. güney-doğuda)
45. Sarıhacılı ikamet yeri ve nekropol - eneolit, tunç dönemi (Sarıhacılı köyünden 2 km. güney-doğuda)
46. Sarıhacılı ikamet yeri- tunç dönemi ( Sarıhacılı köyünden 2.5-3 km. doğuda)
47. Ağtepe ikamet yeri- tunç dönemi (Çemenli köyünden 3 km. doğuda)
48. Çemenli tepe kurganı - eneolit, tunç dönemi (Çemenli köyünden 3 km. doğuda)
49. Seyid Mustafa ikamet yeri - eneolit (Bala Baharlı köyünden 2 km. batıda)
50. İkamet yeri - e.e.V-I milenyum ( Baharlı köyü)
51. İkamet yeri - antik dönemi ( Ehmedavar köyü)
52. Gehramanbeyli kurganı - tunç dönemi (Gahramanbeyli köyü)
53. I ve II Goşatepe ikamet yeri - eneolit dönemi ( Ahmedağalı köyü)
54. Ehmedoğlu ikamet yeri - eneolit (Ahmedağalı köyü)
55. Mescidtepe ikamet yeri - eneolit (Ahmedağalı köyü)
56. Ezginlitepe ikamet yeri - eneloit (Ahmedağalı köyü)
57. Velibey tepeleri ( 4 eded ) - eneolit, tunç dönemi ve orta çağlar (Ahmedağalı köyünde 2 km doğuda)
58. İkamet yeri - antik dönem ( Poladlı köyü)
59. Gasımtepe ikamet yeri - İlk tunç dönemi (Giyaslı köyü)
60. Çinartepe ikamet yeri - tunç dönemi ( Gargarçayın sol kıyısında )
61. İkamet yeri - e.e. V-I milenyum ( Evoğlu köyü
62. Garadağlı kurganları - tunç dönemi ( Garadağlı köyünün Batısında )
63. Beyliktepe kurganı - ilk tunç dönemi (Garadağlı köyünün kuzey-doğusunda)
64. Hirmantepe kurganı - ilk tunç dönemi ( Çukurmehle köyü)
65. Hüseyntepe kurganları - ilk tunç dönemi ( Çukurmehle köyünün Batısında)
66. Çukurmehle kurganı - İlk tunç dönemi (Çukurmehle köyü)
67. Garatepe ikamet yeri - Son tunç, ilk demir dönemi ( Şıkbabalı köyünün güneyinde)
68. Gülablı kurganları - son tunç, ilk demir dönemi (Gülablı köyünün kuzey-doğusunda)
69. Magsudlu kurganları - tunç dönemi (Magsudlu köyünden 3 km doğuda)
70. Töyretepe kurganları - tunç ve demir dönemi (Güllüce köyünün kuzeyinde)
71. Karvansaratepe ve Çaparyeri ikamet yeri - İlk orta çağlar (Güllüce köyünün güney-Batısında)
72. Yüzbaşlı tepesi ikamet yeri - eneolit (Yukarı Yüzbaşlı köyü)
73. Ağabey tepesi ikamet yeri - eneolit (yukarı Yüzbaşlı köyünün kuzeyinde)
74. Abdülezim tepesi ikamet yeri - eneolit (Aşağı Yüzbaşlı köyünden 1,3 km doğuda)
75. Şükürbeyli tepesi ikamet yeri - eneolit ( Aşağı Yüzbaşlı köyünden 2,3 km kuzey-doğuda)
76. Sançoban kurganları - tunç dönemi (Sançoban köyünün Batısında)
77. Beşirtepe ikamet yeri - Eneolit (Üçoğlan köyü)
78. Böyüktepe kurganı ve ikamet yeri - tunç dönemi (Üçoğlan köyü)
79. Kerimtepe ikamet yeri - eneolit (Üçoğlan köyünün kuzey-doğusunda)
80. Gebirstan tepesi - tunç dönemi (Üçoğlan köyü)
81 I ve II Üçoğlan yaşayış yerleri ve kurganlar - tunç dönemi (Sarıçoban köyü)
82. Gaçaytepe ikamet yeri ve nekropol - tunç dönemi ( Üçoğlan köyü)
83. Güllütepe ikamet yeri - eneolit (Alıbeyli köyünden 1 km. güney doğuda)
84. Kazımtepe ikamet yeri - eneolit Alıbeyli köyünün Batısında)
85. Sayadtepe kurganı - tunç dönemi ( Seferli köyünün Batısında)
86. Seferli tepeleri ikamet yeri - eneolit (Seferli köyü)
87. Leyla tepesi II ikamet yeri - eneolit (Eyvazlı köyü)
88. Nesirbey tepesi ikamet yeri - eneolit ( Eyvazlı köyünden güney-batıda)
89. Kerimtepe ikamet yeri - eneolit ( Eyvazlı köyünün doğusunda)
90. Ehed tepesi ikamet yeri - eneolit (Eyvazlı köyünün doğusunda)
91. Düyü tepesi ikamet yeri - eneolit (Eyvazlı köyünden 500 m. güney- doğuda)
92. Nazdıhan tepesi ikamet yeri - eneolit (Eyvazlı köyünden 1,5 km. güney-doğuda)
93. Çullutepe kurganı - tunç dönemi (Çullu, İmamgulubeyli ve Guzanlı köylerinin arasında)
94. Hesentepe kurganı - tunç dönemi (Çullu köyünden batıda)
95. Sultanbud kurganı - tunç dönemi İmamgulubeyli köyünün kuzey-batısında)
96. Penah Hanın sarayı - XVIII yüzyıl (Ağdam şehri)
97. Penah Hanın türbesi - XVIII yüzyıl (Ağdam şehri)
98. Hanoğlu türbesi - XVIII yüzyıl (Ağdam şehri)
99. Türbe - XIX yüzyıl (Ağdam şehri)
100. Kubbe - XV yüzyıl (Ağdam şehri)
101. Köprü-XIV(MadaGiz köyü)
102. Hatem Melik Kulesi - XII yüzyıl (Ağdam şehri)
103. Mescid - 1868-ci il (Ağdam şehri)
104. Mabed - VI-VIII yüzyıller ( Şahbulag köyü )
105. Mabed - VI yüzyıl (Kengerli köyü)
106. Mabed - XIII yüzyıl (Terter nehrinin yukarı kısmında)
107. Türbe - XVIII yüzyıl (Papravend köyü)
108. Mescid - XVIII yüzyıl (Papravend köyü)
109. İKametgah - XVIII yüzyıl (Şahbulag köyü)
110. Karvansaray - XVIII yüzyıl (Şahbulag köyü)
111. Bürc - XVIII yüzyıl (Şabbulag köyü)
112. Mebed - XV yüzyıl (Magsudlu)
113. Türbe - XVIII yüzyıl (Magsudlu köyü)
114. Mescid - XVIII yüzyıl (Giyaslı köyü)
115. Mabed - XVI yüzyıl ( Salahlı Kengerli köyü)
116. Mescid - XIH yüzyıl (Boyahmedli köyü)
117. Türbe - XIV yüzyıl (Kengerli köyü)
118. Türbe - XIX yüzyıl (Ağdam şehri)
119. Uğurlu beyin türbesi - XIX yüzyıl (Ağdam şehri)
120. Türbe - XIX yüzyıl Ağdam şehrinin 5 km.de, Garaağac Mezarlığında)
121. Gavur Gala şehri - orta çağlar (Ağdam şehri)
122. Mezarlık- Orta çağlar (Papravend köyü)
123. Mezarlık - orta çağlar (Gızıllı Kengerli köyü)
124. Abıştepe ikamet yeri - orta çağlar (Üçoğlan köyü )
125. Gulu Musa oğlu türbesi - 1314 -cü il (Türbetli köyü)
126. Üzerliktepe ikamet yeri - tunç dönemi (Ağdam şehri)
127. Seyid Lazım Ağanın türbesi - XX yüzyıl (Çemenli köyüOkundu: 6119