Ana Sayfa   » ERMENİ TERÖRÜ    » Ermenistan`ın uluslararası sorumluluğu   

Ermenistan`ın uluslararası sorumluluğu

  


Geçen yüzyılın 80-lı yılları sonlarından itibaren Ermenistan`ın Azerbaycan Cumhuriyeti`ne karşı esassız arazı davalarının ileri sürülmesi ve uydurma Dağlık Karabağ sorununun ortaya çıkarılması azerilerin topluca katliamı ve yüzyıllar boyunca yaşadığı tarihi arazilerden sınırdışı edilmesi, kent ve  köylerin, maddi-kültür anıtlarının yıkılması, milli genefonun yok olmasına yönelmiş diğer amaçlarla sonuçlanmıştır.
Azeri halkına karşı ermeniler tarfından yapılan saldırgan savaş sonucunda 20 bin kişi azeri şehit düşmüş, 50 bin kişiden fazla insan yaralanmış ve malul kalmıştır. Bunların yanısıra saldırgan savaş Azerbaycan ekonomisine milyar manatlarla hesaplanan korkunç zarar vermiştir. Şöyle ki, savaş sonucunda ülkenin %20 oluşturan 17 bin karemetre arazi işgal edilmiş, 1 milyondan fazla suçsuz insan mülteci durumuna düşmüş ve zor yaşam tarzı geçirmeye mahkum edilmiş. Savaş sonucunda Azerbaycan`da 900 barınak, 100 bin konut, 600-den fazla eğitim ve 250 sağlık kurumunu kaybetmiş, 1000 ekonomik obje yıkılmıştır.

Tüm bunlara göre yüzyılın en acımasız canisi Ermenistan sadece Azerbaycan değil, genelde dünya önünde uluslararası sorumluluk taşır. Uluslararası sözleşme ve kararlar gereğince Ermenistan`ın işlediği suçları şu şekilde gruplaştırmak olar:
1. Azerbaycan devleti arazisine saldırmak ve onun belli kısmının işgaline göre (BMT tarafından 1974 yılında kabul edilmiş “Saldırganlık anlamı hakkında” karar gereğince)
2. Azerbaycan`ın işgal edilmiş arazilerinde sivil ahalinin sınırdışı edilmesine göre (“Sivil ahalinin korunması hakkında” 1949 yılı Cenevre Sözleşmesi gereğince)
3. Askeri tutsaklara insan dışı muamele, onlara işkenceler edilmesi ve onların hayatdan yoksun bırakılmasına göre (“Askeri tutsaklara muamele hakkında”  1949 yılı Cenevre Sözleşmesi) 
4. Silahlı ihtilaflar sırasında yaralı ve hastalara acımasızca muamele, onlar üzerinde tıbbi bilirkişi incelemerinin yapılmasına göre  (“kara savaşlarında yaralı ve hastaların kprunması hakkında” Cenevre Sözleşmesi ve 1977 yılı 1. ek protokol gereğince)
5. Azerilere karşı katliam politikasının gerçekleştirilmesine göre (Hocalı katliamı, 1948 yılı “Katliam suçunun önlenmesi ve cezalandırılması” sözleşmesi gereğince)
6. azerilerin varanlarında bağımsız olarak hareket etmek özgürlüğünün sınırlandırmak, onların kendi mülkiyetini kullanmak hakkını pozmasına göre (“insan haklarının ve temel özgürlüğün savunulması hakkında” 1950 yılı Avrupa Sözleşmesi gereğince)
7. Ermenista askeri canilerince yapılan uluslararası suçları önlemmesi ve suç işlemiş kişilerin sorumluluk taşımamalrına göre (Cenevre Sözleşmesi`ne 1977 yılı 1. ek protokolun 91. maddesi gereğince)
8. Ermenistan Devleti`nin maddi ve politik sorumluluğunun yanısıra ihtilaf sırasında uluslararası suç işlemiş şikilerin de uluslararası suç sorumluluğu bulunmalıdır.
Okundu: 7104